Taxikørsel

|18.03.2020

Corona: Taxiselskaber nedjusterer driften og driftsbidraget til vognmændene

Regeringen laver hjælpepakker og banker, selskaber og virksomheder laver tiltag for at afbøde konsekvenserne af coronakrisen. To taxaselskaber i Jylland har lavet deres egen hjælpepakke til deres vognmænd


Nedgangen i taxibranchen er til at tage at føle på – f.eks. har både Esbjerg og Taxa Syd oplevet en nedgang på 75 % i omsætningen. Derfor har ledelserne i de to taxiselskaber været nødt til at gribe ind.

Allerede i weekenden blev der indgået en hjemsendelsesaftale med 3F, der gav mulighed for at sende chaufførerne hjem. I mandags valgte vognmændene i Esbjerg Taxa at sende alle chauffører hjem, så taxierne alene bliver kørt af vognmændene. Men allerede tirsdag kunne Torben Kirketerp konstatere, at kørslen faldt så drastisk, at der skal mere til – en egentlig tilpasning af vognkapaciteten. Det har de gjort ved at lave tre modeller, hvor vognmændene selv kunne vælge, hvilken de ville tage. Esbjerg Taxa har 70 taxier i forretningen.

Model 1: De vognmænd, der tager deres taxi væk fra gaden, kan nøjes med at betale 10 % af driftsbidraget. Denne model valgte 35 vognmænd
Model 2: De chauffører, der kører med én fører på vognen, betaler 50 % kontingent. Denne model valgte 31 chauffører.
Model 3: De chauffører, der kører uændret, betaler fuldt kontingent. Denne model valgte 4 chauffører.

”Da vi sendte det ud, var det positive tilkendegivelser fra vognmændene. De kan godt se, at stort set alt kørsel er væk, og at det handler om at få tilpasset antallet af taxier,” fortæller Torben Kirketerp, formand for Esbjerg Taxa.

Hos Taxa Syd på Fyn bliver kontingentet til kørselskontoret halvereret de næste fire måneder for på den måde at give de pressede vognmænd lidt luft.