Coronavirus

|20.03.2020

Corona er ikke force majeure

Ifølge Økonomistyrelsens vurderinger omkring statens kontrakter, konkluderes det, at staten ikke kan påberåbe sig force majeure


Økonomistyrelsen har udarbejdet en vejledning vedrørende statens kontrakter.

I grove træk gælder det, at det offentlige stadig har en betalingsforpligtelse, selv om varen eller tjenesten ikke kan leveres, eller levering udskydes. Økonomistyrelsen slår fast, at der skal betales for private virksomheders levering af varer og tjenesteydelser. Corona er ikke force majeure.

Økonomistyrelsen, der hører hjemme under Finansministeriet, konkluderer i en meddelelse den 18. marts:

  • Der vurderes generelt ikke at foreligge en situation, hvor staten kan påberåbe sig force majeure. Statens forpligtelse er ved de fleste indkøb hovedsageligt at betale for varer og tjenesteydelser. Dette er staten ikke forhindret i som følge af beslutningen om, at medarbejdere i staten skal arbejde hjemmefra. Dette vurderes også at gælde det offentlige i øvrigt, skriver Økonomistyrelsen på sin hjemmeside.

Og:

  • Det offentlige er derfor som udgangspunkt forpligtet til at opfylde sine forpligtelser, selv om det offentlige meddeler en leverandør, at en aftalt leverance ikke skal finde sted, eller anmoder om at den udskydes til et senere tidspunkt. Udskydelse af leveringstidspunktet på det offentliges foranledning indebærer ikke i sig selv, at det offentliges ikke skal betale.

Økonomistyrelsens vejledning er svar på relevante spørgsmål og vil blive opdateret løbende.
Link til Økonomistyrelsens vejledning findes her:

https://oes.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2020/marts/offentlige-indkoeb-i-lyset-af-coronavirus/