Offentlig kørsel

|01.02.2019

Chaufførmøde med politiet om vejsidekontroller

Onsdag den 30. januar afholdte kreds 3 et velbesøgt chaufførmøde, hvor politiet var oplægsholdere og gennemgik de væsentligste punkter på deres tjekliste for vejsidekontroller samt de spørgsmål, der var kommet ind forud for mødet.


På mødet i onsdags gennemgik politiet blandt andet reglerne for nødudgange, som har fået ekstra fokus efter de seneste års busbrande rundt omkring i Europa, ligesom reglerne for foliering af nødudgangsvinduer blev gennemgået.

Andre områder, der blev gennemgået, var:

  • Dækskader
  • De dokumenter der skal medbringes i bussen, både førerens og bussens
  • At det er forbudt, og straffes med bøde på 3.000 kr., at standse på til- og afkørselsramper til motorveje
  • Regler for ildslukkere
  • De nye sanktionsregler på køre- og hviletidsområdet

Kreds 1 og 2 afholder tilsvarende møde på onsdag den 6.2., hvor der stadig er ledige pladser. Læs mere om arrangementet her.

Du kan finde politiets tjekliste her. Har du spørgsmål til tjeklisten, kan du kontakte Mads Engberg på sekretariatet.

I næste nummer af Mobilitet vil der være en mere uddybende artikel om de væsentligste punkter ved politiets vejsidekontroller.

Vi har fået en del henvendelser fra medlemmer, som har haft deres bus(ser) i vejsidekontrol efter den nye ”Vejledning om syn af køretøjer” er trådt i kraft 1. januar 2019. Medlemmerne oplever en stramning af grænserne for, hvornår en bus fx bliver kaldt til omsyn, også for hvad der opleves som bagateller.

Dansk PersonTransports administrerende direktør Michael Nielsen udtaler: ”Der skal ikke være nogen tvivl om, at vi går op i, at sikkerheden er i orden på de busser, der kører rundt på vejene. Vi støtter derfor også, at der bliver udført kontrol af busserne, så passagererne kan føle sig trygge, når de sætter sig ind i en bus. Men der er heller ikke nogen tvivl om, at noget af det vi ser i øjeblikket, hvor en bus f.eks. bliver sendt til omsyn på grund af manglende lys i en sidemarkeringslygte, er svært at se fornuften. Det koster vognmanden tid og penge for noget, der nemt klares hjemme på værkstedet, og det er derudover svært at se den trafiksikkerhedsmæssige risiko i, at der mangler en ud af fem sidemarkeringslygter. Vi vil derfor tage en dialog med Færdselsstyrelsen, som er myndighed på dette område, for at forsøge at få noget mere proportionalitet i synsvejledningen, så det ikke er bagateller, der bliver udslagsgivende i en vejsidekontrol”.