01.12.2022

Chaufførmangel: udfordringer og løsninger

Organisationen Kollektiv Trafik Forum (KTF) har med en artikelserie sat fokus på én af busbranchens store udfordringer: Manglen på buschauffører. KTF kommer godt rundt om både udfordringer og løsninger.


Kollektiv Trafik Forum har talt med en række relevante aktører, som kommer med deres tanker om den tunge rekrutteringsbyrde:

Jesper Juul fra AMU Juul, beskriver hvordan traditionelle rekrutteringskilder på nuværende tidspunkt, ikke formår at bidrage med den efterspurgte arbejdskraft. Ifølge ham er der dog, især blandt unge ledige i alderen 18 – 30 år, fortsat uudforsket medarbejderpotentiale. Han understreger at hvis det skal lykkes at rekruttere fra denne gruppe vil det kræve en ekstra indsats: “- Der er ingen tvivl om, at det vil være en stor udfordring for busbranchen at tage en større gruppe af unge chauffører ind. Det vil kræve en ændring af virksomhedskulturen og metoderne i driftsledelsen”.

Læs hele Jesper Juuls input til debatten her

I en anden artikel fremlægger Erik Poulstrup fra UCPlus deres arbejde med at skaffe flere chauffører til busselskaberne. Hos UCplus arbejder man især med tre grupper: unge, seniorer og personer med udenlandsk baggrund. Ligesom Jesper Juul, påpeger Erik Poulstrup også udfordringen med at rekruttere fra disse klassiske rekrutteringsgrupper.  “- vi har kun en begrænset tilgang i øjeblikket, vi er helt ude i hjørnerne og det er svært at finde de rette kandidater”. Hos UCplus sætter man pris på at aldersgrænsen til buskørekort er blevet sænket til 18 år, og understreger desuden at der stadig er stigende interesse i busbranchen for at tage unge chaufførlærlinge ind.

Troels Lund fra Dekra sætter streg under alvoren ved chaufførmanglen: “- Det er jo et alvorligt samfundsproblem, hvis bus- og flexkørsel ikke kan udføres på grund af personalemangel”. Ifølge ham er der hjælp at hente i a-kasser og jobcentre, der har mulighed for både at tydeliggøre manglen, og for målrettet at præsentere de mange fordele ved et chaufførjob for relevante ledige.

Læs Erik Poulstrup og Troels Lunds udtalelser her

Formanden i AKT og direktør i DitoBus Ib Gregers Boers, beskriver afslutningsvis problemet som strukturelt og vurderer, at løsningen ikke findes blandt de traditionelle metoder. Han savner bl.a. mere fleksible regler som bedre afspejler arbejdsmarkedet. Chaufførjobbet er fra hans perspektiv, ikke bare et fantastisk job, men også en overset branche for både kvinder, unge og voksne mennesker tæt på tilbagetrækningsalderen: “chaufførjobbet har nogle vigtige kvaliteter omkring selvstændighed, ansvar og menneskeforståelse, som kan være attraktive for en person, som f.eks. har siddet 20 år i et storrumskontor eller som lige så længe har haft et særligt fysisk krævende job”.

Læs hele Ib Gregers Boers bidrag her