03.03.2022

Chaufførmangel: Er udenlandske chauffører en del af løsningen?

DPT's Kreds 3 afviklede generalforsamling den 3. marts, hvor blandt andet mulighederne for at benytte udenlandsk arbejdskraft i bus- og taxibranchen blev diskutteret


I lighed med kredsgeneralforsamlingerne i Kreds 1 og Kreds 2 blev der også i DPT’s Kreds 3 taget en grundig debat om udfordringerne med mangel på arbejdskraft. Et panel bestående af Vibeke Wolfsberg fra Dantaxi, Liselotte Krøyer fra Vikingbus A/S og Jesper Juul fra AMU Juul A/S bidrag med deres perspektiver og erfaringer fra hhv. taxi-, bus- og uddannelsesbranchen. Der var bred enighed om, at image, stolthed og opmærksomhed om medarbejderens forventninger til og muligheder i fremtidens job som buschauffør skulle i højsædet. Især skal branchen pege på bredden i de muligheder chaufførjobbet giver.

Heidi Krøyer fra Vikingbus supplerede med overvejelser om, hvordan branchen i højere grad kan benytte udenlandsk arbejdskraft til at løse opgaverne. Flere af Vikingbus’ transportopgaver – navnlig i Hovedstadsområdet – foregår med udlændinge der som turister eller konferencedeltagere besøger Danmark. Her er danskkundskaber ikke en nødvendig forudsætning for at levere en god betjening til kunderne. Vibeke Wolfsberg istemte, at danskkundskaber er vigtigt i taxibranchen, men at man også her kunne håndtere mere lempelige sprogkrav ved f.eks. at lade kunderne vælge – ved bestilling – om de ønsker en dansktalende chauffør.

Trine Wollenberg er vicedirektør i Dansk PersonTransport blandt andet med ansvar for sektor for offentlig kørsel, hvor blandt andre børn og ældre medborgere betjenes. Hun gjorde opmærksom på, at denne kundegruppe har et stort behov for klar og utvetydig kommunikation på dansk. En strategi med indslusning af medarbejdere uden danskkundskaber derfor bør indeholde en indkøringsperiode med løbende opkvalificering af de nye chauffører på sprogområdet.

Afslutningsvis var der drøftelser af det samarbejde branchen har med arbejdstagernes organisation hos 3F.