01.03.2022

Chaufførmangel – branchen skal brede paletten ud

Dansk PersonTransport's Kreds 1 afholdte generalforsamling. Her var der blandt andet lagt op til en debat om, hvordan branchen og dens samarbejdspartnere kan håndtere chaufførmanglen.


Dansk PersonTransport afholder tirsdag den 1. marts kredsgeneralforsamling for medlemmerne i Kreds 1; den nord- og midtjyske region. Som optakt til generalforsamlingen afviklede Dansk PersonTransport en debat om en af tidens store udfordringer: Chaufførmangel og rekruttering. Her deltog Bjarne F. Larsen , HR -chef i Aarbus (tidl. Aarhus Sporveje), John Bergholdt, busvognmand og Kim Jørgensen, Sales Area Manager fra uddannelsesinstitutionen DEKRA i en debat om, hvordan parterne hver især og i fællesskab kan løfte udfordringen.

Dansk PersonTransport’s direktør Michael Nielsen ridsede baggrunden op med en beskrivelse af den overordnede situation med chaufførmangel og DPT’s arbejde på området, hvor der har var været stærkt fokus på dels at give mulighed i lovgivningen for, at de unge (18 til 21-årige) kan søge ind i chaufførjobbet og dels en kampagne, der generelt skal styrke branchens image generelt og synliggøre de muligheder jobbet som bus- taxichauffør rummer. Denne indsats kan dog ikke stå alene. ”Hvad kan og skal vi ellers gøre?” lød spørgsmålet herefter til paneldeltagerne. Og der var flere gode bud.

 

Bred paletten ud ved rekruttering og fastholdelse

Aarbus’ HR-chef, Bjarne F. Larsen var meget indstillet på, at DPT’s arbejde med at sænke minimumsalderen for chaufførerne til 18 år godt kan følges op med spændende chaufførstillinger hos Aarbus, der matcher den enkeltes lyst og ambitioner. Derudover fremhævede Bjarne Larsen kvinder med anden etnisk oprindelse end dansk som en meget attraktiv målgruppe for busbranchens rekruttering. ”Flere har måske et kørekort, så det er et længere forløb, de skal igennem før de kan sidde bag rattet, men mange har de helt rette kompetencer til chaufførjobbet,” vurderede Bjarne Larsen. ”Vi skal altså være bedre til at brede paletten ud både i rekrutteringen og under uddannelsen til vores branche og samtidig sørge for, at de enkelte medarbejdere får nogle forløb og muligheder, der passer til deres individuelle behov,” afsluttede han.

 

Nye chauffører fra kanten af arbejdsmarkedet kan være af stor værdi

Vognmand John Bergholdt tog udgangspunkt i erfaringerne med et godt og tæt samarbejde med det lokale jobcenter om at få personer på kanten af arbejdsmarkedet ind i gode og meningsfulde job som buschauffører. ”Selvfølgelig er der en længere vej, og som ansatte på fleksjob-vilkår kan de ikke løse opgaver i samme omfang som andre medarbejdere, men de er mødestabile og fuldgyldige dele af fællesskabet på arbejdspladsen,” fortalte John Bergholdt. Han fremhævede især et godt samarbejde mellem det lokale jobcenter på den ene side og én eller flere lokale busvirksomheder, der i fællesskab kan sikre jobs til de nye kandidater med de eventuelle begrænsninger de har i en fleksjob-ordning.

 

DEKRA: Vær opmærksom på de unges ønsker og ambitioner

Kim Jørgensen, area sales manager fra DEKRA var enig i, at der skal satses bredt i rekrutteringen til chaufførbranchen. Som institution var DEKRA også villig til at udvise fleksibilitet og tilbyde rådgivning i forhold il udfordringerne. Fra Kim Jørgensen kom blandt andet gode forslag til, hvordan man kan sørge for attraktive økonomiske forudsætninger for at den enkelte kandidat kan foretage jobskifte fra én branche til et job som bus- eller taxichaufffør. Her skal der i praksis tages højde for kursusudgifterne og kandidatens indtægtsgrundlag under uddannelsesforløbet. Ligeledes kan DEKRA godt være behjælpelig med aften- eller weekendkurser til uddannelsen til taxichauffør, hvis dette er forudsætningen for at få nye chauffører ind i jobs som weekend-, aften- og ferieafløsere. Som en generel opsang til branchen – og ikke mindst den kampagne som DPT i øjeblikket tilrettelægger. ”Vi skal sørge for at spørge de unge direkte, om hvad de kunne tænke sig af muligheder, hvis de skal se dig selv i persontransportbranchen i fremtiden,” afsluttede han.

 

På den efterfølgende generalforsamling blev der aflagt beretning om det forgange år fra kredsformand Lars Brøchner samt repræsentanter fra DPT’s fire sektorer. Der fandt valghandlinger sted, hvor der bl.a. blev fundet en ny repræsentant i sektor for offentligt kørsel i form af Kenny Thygesen fra Terndrup Taxi- og Turistbusser. Endelig drøftedes et forslag fra foreningens hovedbestyrelse om forenkling af repræsentationen fra kredsene.

OK (olieselskabet) var vært for dagens arrangementer og markedschef Henrik Dehn havde derfor lejlighed til at fortælle om OK’s syn på og forventninger til fremtidens drivmidler og energiforsyning til persontransportbranchen. Henrik Dehn erkendte, at der var stor usikkerhed om fremtiden, men gav løfte om, at OK som leverandør vil være til stede for deres kunder med de drivmidler, der er behov for fra diesel over HVO og gas til elektricitet.

Derudover var flere af DPT’s associerede medlemmer til stede, hvilket gav mulighed for at tale udvikling og forretning med blandt andre:

  • Söderberg & Partners
  • MAN Truck & Bus Danmark A/S
  • Shell
  • Accountor Denmark A/S
  • Jyske Bank Koncernen
  • r2pTracking ApS
  • Nordfyns Finans A/S
  • EvoBus Danmark A/S
  • YX Danmark

Dagens kredsgeneralforsamling er den første af i alt tre kredsgeneralforsamlinger, hvor DPT’s Kreds 2 (Sydjylland og Fyn) og Kreds 3 (Sjælland og Hovedstaden) afholder kredsgeneralforsamlinger den 2. og 3. marts 2022 i henholdsvis Odense og Køge.

Tak til alle der deltog. I morgen – onsdag den 2. marts – afholder DPT’s Kreds 2 generalforsamlinger i Odense.