Turistkørsel

|26.10.2017

Cabotage er udstationering – international kørsel er ikke

Danske Busvognmænd var onsdag 25. oktober sammen med ITD i foretræde for Folketingets Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalg. Her fremlagde Danske Busvognmænd foreningens synspunkter vedrørende udstationering af udenlandske chauffører.


Danske Busvognmænd og ITD fremlagde sammen organisationernes forslag til det nye udstationeringsdirektiv for vejtransporten. Det generelle udstationeringsdirektiv blev vedtaget tidligere på ugen af ministerrådet i EU, men det blev samtidig besluttet, at udstationeringsregler for den mobile vejtransport skal forhandles særskilt i den kommende vejpakke.

Her har Danske Busvognmænd slået på tromme for en model, hvor al national indenrigstransport udført af udenlandske chauffører (dvs. cabotagekørsel) omfattes af reglerne for udstationering, mens internationale transport undtages.

“Det er vigtigt, at udstationeringsdirektivet rammer den rigtige balance. På den ene side skal reglerne om udstationering begrænse den meget omfattende og konkurrenceforvridende cabotagekørsel med bus, som vi ser i København. Det er et presserende problem, som vi har gjort politikerne opmærksomme på. Omvendt er det væsentligt, at ganske almindelige internationale turistture med egne passagerer til udlandet kan fortsætte uhindret. Med en model for udstationering, der skelner skarpt mellem cabotagekørsel og international bustransport, vil vi få regler, der effektive og gennemskuelige for busvognmændene, når der skal køres internationale ture,” udtaler Steen Bundgaard, adm. direktør i Danske Busvognmænd.