Rutekørsel

|22.08.2019

Bustrængsel i hovedstadsområdet koster samfundet dyrt

En ny rapport viser, at trængslen for busser i hovedstadsområdet er steget markant, og at samfundet går glip af 2 mia. kr. årligt som resultat af, at buspassagerer sidder fast i trafikken. Dansk PersonTransport mener, at der bør indføres flere politiske tiltag for at forbedre bussernes fremkommelighed.


COWI, Dansk Industri og Movia har i fællesskab udgivet en trængselsrapport, som opgør de samfundsmæssige tab ved, at buspassagererne i hovedstadsområdet sidder fast i trafikken. Rapporten peger på, at bustrængslen er steget med 17 % fra 2010 til 2018, og resultatet er, at samfundet mister hele 2 mia. kr. årligt.

Investeringer i busfremkommelighed virker
Selvom rapporten påpeger, at buspassagerer hvert år bliver forsinket med 23.400 timer, og at denne tendens er stigende, fastslår den, at problemerne kan blive modvirket gennem investeringer i busfremkommeligheden, således at passagertilfredsheden- og grundlaget kan fastholdes og styrkes. Eksempler på dette ses på linje 150S, som har fået eget spor på strækningen fra Haraldsgade til søerne, og 5C, som har fået betydelige investeringer i linjens fremkommelighed.

Bl.a. er der på linje 5C blevet etableret fremrykkede stoppesteder på de fleste stoppesteder på Amagerbrogade, ligesom trafikken på Frederikssundsvej og Nørrebrogade er blevet indrettet med en busgade, samt at busserne har førsteprioritet i en række lyskryds på ruten.

“Den kollektive trafik, herunder bustrafikken, er en hjørnesten i hovedstadens mobilitet og er samtidig en klimavenlig transportform. Derfor mener Dansk PersonTransport, at rapporten bør tages alvorligt af de politiske beslutningstagere, som bør kigge på at indføre flere løsninger a la dem, der er blevet indført på 150S og 5C,” lyder det fra Lasse Repsholt, sektorchef i Dansk PersonTransport, der afslutter:

“Det står klart, at borgernes mobilitet er hårdt ramt, hvilket har store samfundsøkonomiske konsekvenser, der må imødegås fra politisk hold.”

Læs hele rapporten her.