fjernbusterminal

|05.05.2022

Busterminal udskudt: Svigt ikke passagererne

Busterminalen ved Dybbølsbro planlagt til at åbne i foråret 2023 bliver udskudt. En ny tidsplan og finansiering for busterminalen skal på plads hurtigst muligt, mener Dansk PersonTransport. Vi må ikke svigte passagererne, fjernbusselskaberne og den bæredygtige trafik mellem landsdelene.


Vejdirektoratet oplyste onsdag, at to entreprenører har budt på opgaven med tilbud der ligger højere end det afsatte budget. Vejdirektoratet og Københavns Kommune vil nu gennemgå mulighederne for at gennemføre projektet i dets nuværende form, men den planlagte tidsplan til foråret 2023 kan ikke nås. Dansk PersonTransport er bekymret over, at tidsplanen for Busterminalen vakler.

 

Ingerslevsgade er stadig farlig

I dag er passagererne med fjernbus henvist til stoppestederne ved Ingerslevsgade (DGI Byen), der på ingen måde lever op til det billede af en effektiv, sikker og behagelig kollektiv trafik som passagererne fortjener. De travle buslinjer kombineret med den københavnske cykeltrafik skaber stadig farlige situationer ved på- og afstigning i Ingerslevsgade. Ingen kan forstå, at de passagerer der har valgt fjernbussen som deres foretrukne transportform skal leve med disse forhold i lang tid endnu. Derfor har Dansk PersonTransport set frem mod indvielsen af busterminalen i foråret 2023. En fremtid der med den seneste udmelding nu er usikker. Fjernbuspassagerer, beboere, cyklister og personer forventer at få en ny, klar melding og tidsplan for, hvornår busterminalen bliver en realitet.

 

…og svigt ikke en bæredygtig trafik

En udskydelse af busterminalen passer heller ikke med en ambitiøs klimaplan for Danmarks vejtrafik. Biltrafikken i Danmark eksploderer; ikke mindst på de lange strækninger mellem landsdelene som fjernbustrafikken betjener. Et svigt af fjernbuspassagererne i København er derfor også et svigt af vores fælles ambitioner om at nedbringe CO2-udledningen fra vores vejtransport. Fjernbustrafikken udleder kun 1/5 af den CO2 pr. passager som den konventionelle biltrafik med benzin- og dieselbiler er årsag til og endda mindre end togene. Enhver fjernbuspassager, der får nok af forholdene i Ingerslevsgade og tager bilen trækker i den helt forkerte retning i det regnskab. Det må vi ikke lade ske.

 

Stærkt samarbejde skal træde til igen

Visionen om en ny Busterminal til København er resultatet af et stærkt samarbejde fra april 2020 mellem Transportministeriet, en kreds af partier på Christiansborg, Københavns Kommune og fjernbusoperatørerne. Disse parter sikrede i fællesskab finansieringen, hvoraf Staten bidrog med 20 mio. kr., Københavns Kommune med 40 mio. kr. og fjernbusoperatørerne med 20 mio. kr. Det er dette beløb på 80 mio. kr. der nu ikke længere slår til efter, at det seneste års prisstigningerne har sat sig i de to anlægstilbud.

Dansk PersonTransport opfordrer til, at det samme stærke samarbejde hurtigst muligt sætter sig sammen om en plan – både for tid og finansiering – for en Busterminal, der bringer trængsel og trafikkaos både for busser, biler, passagerer og cyklister på Ingerslevsgade til ophør.

Fakta:

  • Fjernbuspassagerer til og fra København betjenes fra stoppesteder langs Ingerslevsgade ved DGI Byen i København. Forhold der over en årrække har ført til trafikfarlige situationer, konflikter og utilfredshed blandt passagerer, beboere og personer der færdes omkring Københavns Hovedbanegård. I april 2020 blev der indgået aftale om en Busterminal ved Dybbølsbro der skulle rette op på dette.
  • Aftalen om Busterminalen er indgået mellem Københavns Kommune og Transportministeriet. Københavns Kommune finansierede oprindeligt 40 mio. kr. Regeringen indgik aftale med SF, Det Radikale Venstre, Enhedslisten og Alternativet om med finansiering på 20 mio. kr. (Udmøntning af reserve til initiativer indenfor kollektiv trafik den 2. april 2020) og fjernbusoperatørerne bidrager endeligt med 20 mio. gennem brugerafgifter.
  • Vejdirektoratet meddelte den 4. maj 2022, at projektet om Busterminal i København kan blive udskudt:  Licitation på Københavns Busterminal er afholdt | Vejdirektoratet
  • Fjernbustrafikken betjente 2,1 mio. passagerer om året i 2019 og er efter en mavepuster i corona-årene ved at genvinde passagererne på en række buslinjer på tværs af landsdelene.
  • Fjernbustrafikken betjenes af komfortable turistbusser indrettet til langdistancetransport. Den gennemsnitlige CO2-udledning pr. passagerkilometer er 23 gram. Til sammenligning hermed udleder konventionelle biler (benzin og diesel) 119 gram pr. passagerkilometer og dieseldrevne tog mellem 25 gram og 29 gram pr. passagerkilometer.