03.06.2022

Busterminal – Ekstraregning sendes til passagererne

Dyrere busbilletter for danskerne. Det bliver konsekvensen af beslutningen i Borgerrepræsentationen torsdag den 2. juni 2022, hvor et flertal sender endnu en stor ekstraregning for Busterminalen videre til busselskaberne og dermed passagererne. Det er ekstraregning nummer to og det betyder, at buspassagererne betaler 100 % af den meromkostning på byggeriet, der er resultatet af stigende materialepriser og senest krigen i Ukraine. Det er ikke en rimelig vej at gå mener Dansk PersonTransport, der repræsenterer busselskaberne.


Regning nummer to ender også hos buspassagererne

Meromkostninger til materialer, brændstof og entreprenører har gjort Busterminalen dyrere. Det bliver fjernbuspassagererne, der i sidste ende står med regningen for dette. Det er en helt uforståelig beslutning fra Borgerrepræsentationen. Vi skal ikke længere tilbage end til den 25. maj, hvor vi roste Københavns Kommune i høje vendinger for at finde god løsningsmodel, hvor de seneste måneders stigninger i byggeomkostninger blev håndteret med ubrugte penge til infrastruktur som kommunen alligevel havde til rådighed. Den løsning har Borgerrepræsentationen nu fejet af bordet.

Da Busterminalen blev besluttet i 2020 var det aftalt, at operatørerne – og dermed buspassagererne – skulle finansiere 25 pct. af busterminalens anlægsomkostninger. Det var helt rimeligt og på det grundlag blev det drøftet, hvordan brugerbetalingen kan skrues sammen og beløb i størrelsesordenen 75 kr. til 150 kr. pr. bus var på tale. Allerede i løbet af efteråret 2021 stod det klart, at Busterminalen ville blive dyrere. Der manglede 37 mio. kr. så busselskabernes andel blev nu løftet til i alt 57 mio. kr. svarende til 49 % af finansieringen.

Nu har borgerrepræsentationen i Københavns Kommune altså besluttet at lægge yderligere en regning på 29 mio. kr. på busselskabernes og dermed buspassagerernes bord, der nu skal finansiere 59 % af anlægsudgifterne på busterminalen. Dermed finansierer buspassagererne 100% af de ekstra omkostninger til materialer, entreprenørudgifter og brændstof, der er løbet på byggeriet siden 2021: En omkostningsudvikling, der blev forstærket af konflikten i Ukraine. Busterminalen udgør et helt nødvendigt stykke infrastruktur, der skal sikre buspassagererne på de landsdækkende buslinjer bedre forhold og befri københavnske cyklister og fodgængere for de utålelige og farlige forhold, der hersker i Ingerslevsgade i dag. Københavns Kommune og Vejdirektoratet har udført et fantastisk stykke arbejde med at få projektet om busterminalen til det nuværende stadie, og vi er ærgerlige over, at dette arbejde ikke bliver fulgt til dørs med en rimelig håndtering af ekstraregningerne.

Rekordhøj brugerbetaling

Meromkostningen på 29 mio. kr. er med til at gøre den københavnske busterminal rekorddyr i forhold til andre Europæiske busterminaler. Prisen pr. bus i København bliver cirka 290 kr. pr. anløb, hvor prisen i byer som Oslo ligger på ca. 243 kr., Hamburg på ca. 180 kr. og Stockholm på ca. 124 kr.. Det er oven i købet tre busterminaler med et meget højere serviceniveau end den planlagte busterminal ved Dybbølsbro St., der f.eks. ikke vil være bemandet med personale.

I Dansk PersonTransport tror vi dog stadig fuldt og fast på behovet for Busterminalen og den ekstra komfort, tryghed og sikkerhed den vil skabe for buspassagererne og medarbejderne i fjernbustrafikken, men de danske forbrugere står foran stigende priser generelt og er meget prisfølsomme. Vi frygter derfor at meromkostninger der skal dækkes 100% af billetprisen vil være med til at drive buspassagererne ud af busserne eller busselskaberne ud af København. Det kan helt sikkert ikke være hensigten med Københavns Kommunes beslutning at arbejde imod den kollektive og miljøvenlige bustrafik på denne måde.