21.12.2018

Busserne skal frem

Busserne spiller hver dag en vital rolle ved at skabe sammenhængskraft i Danmark gennem den kollektive trafik. Dansk PersonTransport vil arbejde for, at busserne sættes højt på den politiske dagsorden.


Hver dag rejser cirka en million passagerer med busserne i den kollektive trafik – til og fra uddannelse eller arbejde. Bussernes betydning for danskernes mobilitet, begrænsningen af trængsel på vejene og reduktionen af persontransportens klimaaftryk er stor. Og den kan blive endnu større, hvis bussernes fremkommelighed på vejene forbedres, så busserne kommer hurtigere frem – og til tiden. Men der er ingen lette løsninger. Øget fremkommelighed for busserne kræver investeringer og prioriteringer, der også – på kort sigt – kan reducere fremkommeligheden for de øvrige trafikanter på vejene. Investering og prioritering i busprojekter giver dog typisk et større afkast end mange andre infrastrukturprojekter.

Busserne skal fortsat prioriteres på den politiske dagsorden.

Dansk PersonTransport vil arbejde for, at kommuner, regioner og staten fastholder investeringer i fremkommeligheden for busserne som et af de bedste virkemidler til at reducere trængslen, formindske klimaaftrykket og sikre borgerne en hurtig og pålidelig transport til og fra deres daglige gøremål. Uden ventetid bag rattet i en bil.

Vores sejre: Danmarks første BRT-løsning forventes at åbne i Aalborg i 2023. Dansk PersonTransport ser det som en sejr, at BRT-løsninger tages op ved diskussionsbordet, og at flere folketingspolitikere nu anser BRT som et reelt alternativ til letbanen.

Med Bus Rapid Transit (BRT) kan man tage skridtet videre og investere i både infrastruktur, stationer og busmateriel, der kan fremme en klimavenlig byudvikling og bibringe de lokale beboere og det lokale erhvervsliv helt nye dimensioner og oplevelser med mobilitet og kollektiv trafik. Prisen for dette er blot en tredjedel af en sammenlignelig letbanestrækning. DanskPersonTransport vil have de sidste administrative og finansielle barrierer af vejen for, at BRT kan foldes ud i de mange danske byområder, hvor væksten og trængslen allerede nu gør det nødvendigt med et ekstra stort sats på kollektiv trafik i form af Bus Rapid Transit.