Offentlig kørsel

|27.09.2017

Busserne billigere over Storebælt

Taksterne for busser på Storebælt nedsættes gradvist fra 2018.


Regeringen og Danske Folkeparti har den 22. september 2017 indgået aftale om, at taksterne for Storebæltsforbindelsen for al vejtrafik gradvist skal reduceres med 25 pct.. Dermed kommer busserne også billigere over Storebælt. Takstnedsættelserne vil begynde i 2018 og være fuldt indfaset, når Vestfynske motorvej er fuldt udbygget til 3 spor.

Konkrete modeller for både anlægget af den Vestfynske motorvej til 3 spor og for takstnedsættelsen vil blive fastlagt senere på baggrund af et oplæg fra regeringen.