16.01.2019

Busser på Storebæltsbroen

En lastbilsulykke, forårsaget af kraftig blæst, har skabt debat om sikkerheden på Storebæltsbroen. DPT er i gang med at skaffe tekniske vurderinger af bussernes køreegenskaber og sikkerhed under kraftig blæst, men fastholder, at foreningen ikke har kendskab til ulykker eller farlige situationer med busser på broen.


På baggrund af den seneste ulykke på Storebæltsbroen den 14. januar 2019, hvor en lastbil med trailer væltede og lukkede for trafikken i flere timer, foregår der nu en generel undersøgelse af, hvordan sikkerheden på broen kan øges og specifikt er muligheden for at indføre et forbud mod kørsel med vindfølsomme køretøjer blevet nævnt.

DPT: Intet behov for nye regler for busser…
Dansk PersonTransport har ikke kendskab til ulykker eller farlige situationer med busser på Storebæltsbroen forårsaget af kraftig vind. Bussernes vægt, motorkraft og køreegenskaber gør, at de på ingen måde er sammenlignelige med f.eks. den lastbil med tom anhænger, der var involveret i mandagens ulykke. Derfor ser Dansk PersonTransport umiddelbart intet behov for at ændre på de vilkår, der i dag gælder for busser, når de kører over Storebæltsbroen.

…men vil se på sagen
”Vores medlemsvirksomheder påtager sig et enormt ansvar i forhold til deres passagerer og medtrafikanter, når de kører ud på landets veje. Derfor benytter vi naturligvis de seneste dages hændelser og den aktuelle, politiske diskussion til at genoverveje, hvordan vi skal forholde os til bustrafikken på Storebæltsbroen. Vores udgangspunkt er, at busserne krydser Storebælt på forsvarlig og sikker vis indenfor de rammer, vi har i dag, men vi undersøger, om vi som branche skal anbefale nogle præciseringer i forhold til dette,” udtaler Michael Nielsen, adm. direktør i Dansk PersonTransport.

Dansk PersonTransport har taget kontakt til International Road Transport Union (IRU) for at indhente internationale erfaringer og har taget kontakt til ledende europæiske busproducenter for at få en teknisk vurdering af bussernes køreegenskaber og sikkerhed under kraftig blæst. Vi forventer også at indgå i dialog med Sund & Bælt, politiet og andre relevante myndigheder om emnet.