Rutekørsel

|11.01.2019

Bussen sikrer sammenhæng

I december 2018 offentliggjorde Dansk Kollektiv Trafik og 3F en analyse, der peger på, at bussen fejlagtigt nedprioriteres, når der foretages investeringer i den kollektive trafik. Få et overblik over de vigtigste pointer her.


Med analysen ”Hvem tænker på bussen, når der planlægges skinner?” har Dansk Kollektiv Trafik og 3F lavet en god og relevant udredning om den kollektive trafik. Analysen kortlægger systematisk de – for at sige det lige ud – alvorlige fejltrin, der historisk set er blevet begået i forbindelse med etableringen af nye, højklassede kollektive trafikløsninger. Disse løsninger er blevet foretaget uden at tænke busserne og sammenhængen ind med den nødvendige omhu, realisme, prioritering og rettidighed. Analysen er relevant, da konklusionerne og anbefalingerne forhåbentlig vedrører mange fremtidige beslutninger og projekter om højklassede kollektive trafikløsninger. COWI, der har udarbejdet analysen, peger på følgende læringspunkter, der er vigtige at tage med videre:

 • De højklassede løsninger får flere til at rejse med kollektiv trafik
 • Bustrafikken reduceres ofte også udenfor det område, der betjenes af en ny højklasset trafikforbindelse
 • Hensynet til driftsøkonomien dæmper visionerne
 • Forudsætninger og datagrundlag til passagerestimater er ikke optimale
 • Bustilpasninger sker for sent i forberedelserne
 • Indretning af knudepunkter koordineres ikke optimalt
 • Prioritering af bustrafikken i anlægsfasen er vigtig

Busserne lider ved anlæggelsen af letbanerne i Odense og Ring 3
For så vidt angår letbanerne i Odense og på Ring 3 er løbet delvist kørt, fordi der ikke i tilstrækkeligt omfang er tænkt på sammenhængen mellem letbane og bus ved stationer og knudepunkter. Til gengæld kan man stadig nå at lave et ambitiøs rutenetværk og køreplan for busserne, der sikrer den nødvendige sammenhæng for passagererne, såfremt dette prioriteres i tide.

Rapporten afsluttes med en række anbefalinger:

 • Sørg for fælles visioner og mål
 • Vær realistisk omkring driftsøkonomien
 • Konkretisér bustilpasningen tidligt
 • Sørg for sammenhængende investeringsplaner for tilpasning af al trafik
 • Stil krav til kommunerne og andre relevante parter om attraktive skiftepunkter

Se hele rapporten her.