Offentlig kørsel

|03.07.2019

Bussen er et grønt alternativ

Den nye regering ønsker, at Danmark skal gå forrest i klimaindsatsen og leve op til Paris-aftalens temperaturmål, hvilket bl.a. kræver en omstilling af transportsektoren. Dansk PersonTransport opfordrer politikerne til at huske på, at bussen allerede i dag er et grønt alternativ til personbiler samt de andre transportformer.


Den grønne omstilling er et emne, der i dag er på de fleste politikeres læber. “Danmark skal være en grøn stormagt,” lyder det fra statsminister Mette Frederiksen (S), som ønsker, at Danmark skal være en global frontløber, når det kommer til grøn vækst og omstilling, herunder af transportsektoren. Ambitionen om at blive en grøn stormagt ledsages i regeringsaftalen af et ønske om at leve op til Paris-aftalens klimamål, hvilket bl.a. skal realiseres via en klimahandlingsplan, en grøn omstilling af transportbranchen samt øgede investeringer i kollektiv trafik.

Husk nu bussen
Netop øgede investeringer i den kollektive trafik er ifølge Dansk PersonTransport nødvendige, hvis man vil opnå de nødvendige grønne gevinster.

“Det er indlysende, at det er langt mere klimavenligt at anvende kollektiv trafik end at køre i en diesel- eller benzindreven personbil. Der sker i øjeblikket en stor udvikling på taxiområdet, hvor taxierne bliver grønnere og grønnere, men sidder der eksempelvis 40 mennesker i én konventionel bus, er CO2-udledningen langt mindre, end hvis alle passagererne tog deres egen diesel- eller benzindrevne bil. Derudover formindskes vejstøjen, luftkvaliteten forbedres og trængslen forsvinder som sidegevinster. Som foreningen har påpeget adskillige gange, vil busserne meget gerne gå forrest i den grønne omstilling, men det er også vigtigt at huske på, at bussen i forvejen er et grønt alternativ,” lyder det fra adm. direktør i Dansk PersonTransport, Michael Nielsen, som fortsætter:

“Vi vil derfor gerne opfordre til, at politikerne aktivt anvender den kollektive trafik, herunder busserne og taxierne, som redskab til at nå de ønskede CO2-reduktioner. Konkret viser en undersøgelse fra DPTs tyske søsterorganisation Bundesverband Deutscher Omnibusunternehmer (BDO), at CO2-udledningen pr. passager pr. km er 23 gram ved buskørsel, 35 gram ved togkørsel, 138 gram ved kørsel i en personbil og hele 246 gram ved indenrigsfly. Samtidig har busser den mindste partikeludledning.”


Billedet fra busandcoach.travel understreger de samfundsmæssige gevinster ved at tage bussen.

Enorm CO2-reduktion ved at tage bussen på ferie
Regeringsaftalen fastslår også, at man fra politisk side skal udarbejde initiativer for at gøre flytransporten mere bæredygtig. Selvom turistbuskørsel ikke kan erstatte alt flytransport på især de meget lange distancer, er der dog kolosalle grønne gevinster ved at tage bussen til en række feriemål i Europa.

“Sammenligner man busser med tog, fly og personbiler viser undersøgelser, at det er den mest klimavenlige transportform, når man skal på ferie – uanset om man rejser alene eller om man er en familie på fire, samt om det drejer sig om en rejse på 150 km eller 1500 km. Fra politisk hold vil det dermed være oplagt at skabe gunstige rammevilkår for turist- og fjernbusbuskørsel, hvis man er seriøs omkring at opnå ambitiøse CO2-reduktioner. Nutidens turist- og fjernbusser er meget klimavenlige og har stor komfort, så på de fleste ferieture, som danskerne tager, indenlands såvel som udenlands, er det en rigtig god og klimavenlig idé at rejse med bus.”