21.03.2022

Bussen er en klimavenlig transportform

En undersøgelse udarbejdet af COWI for DSB viser, at hvis man gerne vil spare på CO2-udledningen, så skal man vælge bussen.


COWI har i undersøgelsen ”Sammenligning af emissionsfaktorer” opstillet CO2 udledningen pr. personkm for en lang række transportmidler herunder DSBs forskellige materieltyper og for fjernbussen. Fjernbussen udleder 23 g pr. personkm og til sammenligning udleder et dieseltog mellem 25 og 29 g og flyet 160g.

”Tallene viser tydeligt, at der er rigtig meget klima at hente ved at vælge bussen. Det gælder både fjernbusture i Danmark, men jo også turistbusturen til Harzen, hvor bussen er den mest klimavenlige transportform” udtaler Michael Nielsen direktør i Dansk PersonTransport.

I grafikken nedenfor ses også at elbussen, hvoraf de fleste pt. er rutebusser, med en udledning på omkring 4g pr. personkm endda er endnu grønnere end fremtidens tog, der efter planen først leveres fra 2024.

Figur 1: Grafen viser CO2-udledning (gram CO2 pr. personkilometer) fra udvalgte transportmidler baseret på beregninger af COWI for DSB.