22.02.2023

Bus 22+: Andelen af klimabelastningen fra personbiler i Danmark vil vokse

Med en fortsættelse af den nuværende udvikling og lovgivning vil biltrafikken i 2030 udgøre 30 pct. af klimabelastningen i Danmark mod 28 pct. i 2019.


Til trods for elbilens indtog på markedet, vil andelen af udledning af CO2 fra biltrafik stige, ifølge Energistyrelsens Klimastatus og -fremskrivning 2022.

Det skyldes bl.a. at den grønne omstilling i de øvrige sektorer, samtidig med en forventet stigning i antallet af private personbiler i Danmark, fra 2,8 mio. personbiler i dag til 3,3 mio. personbiler i 2030.

Således udgør personbiltrafikken den største belastning i den danske vejtrafik, med en forventet udledning på hhv. 7,2 mio. tons i 2019 og 5,8 mio. tons i 2030.

Læs mere om personbilernes klimabelastning på DPT’s kampagneside Bus 22+