nyheder fra associerede medlemmer

|28.05.2019

Budgetsikring af dieselindkøb

Dieselprisen er en væsentlig omkostning i transportbranchen. Samtidig er der tale om en af de råvaretyper, der svinger mest i pris, hvorfor budgettering af denne omkostningspost kan være særdeles usikker. Usikkerheden kan dog imødegås med en finansiel fastprisaftale – læs med her.


Alt efter hvilken type af persontransport man arbejder med, vil der være forskel på, hvordan risikoen i forhold til diselindkøb håndteres. Fx vil vognmænd i turistbussegmentet typisk bære hele risikoen selv, mens der for rutekørsel typisk vil være indarbejdet en form for brændstofregulering i kontrakterne. Det er dog ikke ensbetydende med, at virksomheden ikke har nogen prisrisiko på deres dieselindkøb – man bliver stadig belastet af evt. prisstigninger i perioden fra prisstigningen indtræder til kompensationen slår igennem.

Finansielle fastprisaftaler
Ønsker en transportvirksomhed at sikre budgettet, hvad angår virksomhedens dieselindkøb, så er finansielle fastprisaftaler et godt alternativ. En finansiel fastprisaftale betyder, at banken sælger en kontrakt på den mængde diesel, som vognmanden forventer at bruge over den næste periode. Hvis prisen stiger efter salget, tjenes penge, som udbetales til vognmanden. Derved får vognmanden kompensation for den højere pris, han betaler ved standeren. Omvendt hvis prisen falder, så taber vognmanden på sin finansielle fastprisaftale. Vognmanden skal så indbetale til banken, men tjener så til gengæld på den lavere pris ved standeren. Der er således tale om en fysisk forretning med benzinselskabet, hvor man køber sit diesel, som man altid har gjort, og en finansiel forretning hvor der ikke leveres et fysisk produkt. I den finansielle aftale udveksles til gengæld likviditet enten til kunden fra banken eller omvendt, alt efter om prisen er steget eller faldet i den periode, som aftalen løber over.

Undgå udsving – hør om dine muligheder
En fastprisaftale sikrer således, at transportvirksomheder tilnærmelsesvist fastlåser sin dieselpris. Udsving i positiv eller negativ retning på det fysiske vareindkøb vil modsvares af den finansielle aftale. Det er således et produkt, der henvender sig til virksomheder, som ønsker stabilitet i deres råvarebudgetter. De finansielle aftaler indeholder en stor grad af fleksibilitet i forhold til afdækningstidspunkt, tidshorisont og mængde. Det er klart, at det kræver en vis mængde før afdækning giver mening, og vi anbefaler, at du kontakter en af vores specialister, hvis du ønsker at vide mere.

Hør mere om dine muligheder – kontakt Michael Jensen tlf. 89895117, Jens Navntoft tlf. 89895017 eller Daniel Wiksel fra Jyske Bank Råvarer tlf. 87578268.