15.04.2024

Brug mulighederne i eksisterende taxilovgivning

Vicedirektør Trine Wollenberg deltog på TV2 NEWS i en debat om mere fleksibel taxilovgivning for at forbedre taxidækningen i landdistrikterne


Trine Wollenberg fremhævede, at man bør bruge mulighederne i eksisterende lovgivning for at fremme taxier i landdistrikterne, hvor kommunerne bl.a. har mulighed for at udbyde taxikørsel.

Modsat den ofte negative skildring i debatten kan vi konstatere, at antallet af taxier faktisk stiger i Danmark. Det passer godt sammen med, at vi også ser en stigning i antallet af kørselskontorer både på landsplan og i landdistrikterne, ligesom der er en stigende interesse for at etablere sig som taxivognmand.

Baggrunden for debatten er HORESTAs forslag i deres landdistriktsudspil, som anbefaler en liberalisering af taxilovgivningen, herunder at fjerne kravene om taxameter og sædefølere, forudsat at chaufføren anvender en autoriseret kørselstjeneste som Uber eller lignende.

Dansk PersonTransport stiller sig dog kritisk overfor dette forslag, fordi Uber ingen steder i verden har fungeret som kørselstjeneste uden for større byer, og fordi Uber tidligere har efterladt sig en dårlig historik i Danmark med udbredt skatteunddragelse og socialt bedrageri. Det blev bl.a. afsløret, at 98 procent af alle Uber-chauffører undlod at rapportere deres indtjening til skattevæsenet.

Trine Wollenberg understreger i stedet de eksisterende muligheder i taxilovgivningen, som ikke udnyttes fuldt ud i landdistrikterne.

Det gælder bl.a. kommunernes mulighed for at sikre en bedre forsyning af taxier, hvis de ønsker det, og muligheden for, at restauranter og hoteller også kan indgå i samarbejde med lokale taxivognmænd, hvor man aftaler, at der skal køres et bestemt antal taxiture.

De rigtige løsninger ligger ofte i et tættere samarbejde mellem fx det lokale hotel og taxibranche, hvor man planlægger behovet for taxikørsel, fx ved større arrangementer m.v. Det vil gøre det lettere for gæsterne at få en taxitur. Men nøglen til bedre service ligger i planlægning og samarbejde.

Sandheden er, at hvis man først beslutter at bestille en taxi, når man står og skal hjem fra restauranten, så vil man uundgåeligt opleve ventetid, særligt i landdistrikterne, hvor taxierne kan have lang fremkørselstid.