brt

|28.08.2020

BRT: Løsningen på trængt trafik og trængt økonomi

Østjyske kommuners vision for en højklasset, kollektiv infrastruktur flytter nu fokus væk fra letbaner og over til også at se på Bus Rapid Transit, som en effektiv og billigere trafikløsning. Dansk PersonTransport ser BRT som løsningen til både en trængt trafik og en trængt økonomi.


Østjylland og ikke mindst Aarhus er presset på det trafikale område. Vejene sander til i biler, trængsel og tidsspilde er dagens orden, og særligt bæredygtigt er det heller ikke. Letbanesamarbejdet består af de otte østjyske kommuner, Aarhus, Favrskov, Norddjurs, Odder, Randers, Silkeborg, Skanderborg og Syddjurs samt Region Midtjylland og Midttrafik. I fællesskab har parterne den fælles mission at etablere højklasset kollektiv infrastruktur i Østjylland. Letbanens etape 1 var det første skridt i denne etablering.

Nu har parterne netop vedtaget en opdateret vision for den højklassede kollektive infrastruktur i Østjylland, Samspil 2030. Her spiller Bus Rapid Transit en mere fremtrædende rolle end hidtil.

Regionens formand, Anders Kühnau udtaler. ”Med Samspil 2030 fokuserer vi også på højklasset bustrafik i form af BRT for at få belyst, om der er nye muligheder for effektive trafikløsninger med noget lavere anlægsomkostninger end for eksempel nye letbanespor.”

 

I DPT er man glad for, at der nu blæser nye vinde over Aarhus og omegn. ”Den nuværende letbane er et spændende projekt, og over tid vil der komme flere gevinster fra dette system, der jo grundlæggende bandt to eksisterende jernbanesystemer sammen hen over Aarhus. Vi har dog hele tiden ment, at der skulle andet og mere til. Siden beslutningen om den nuværende letbane blev taget i 2011, er der sket en kolossal både teknologisk og konceptuel udvikling af Bus Rapid Transit (BRT), som man nu kan høste frugterne af i Aarhus og omegn. BRT er løsningen til både en trængt trafik og en trængt økonomi,” vurderer Lasse Repsholt, sektorchef Dansk PersonTransport.

DPT peger på, at med BRT kan man få højklasset og fleksibel kollektiv trafik, der både er fossilfri (klimavenlig) og emissionsfri (miljøvenlig og støjsvag), langt hurtigere og til langt lavere anlægsomkostninger end letbane. ”Det er en forældet myte, at der skal skinner til for at skabe højklasset kollektiv trafik. Passagererne er interesserede i en hurtigt rejse med høj komfort, ikke andet. Fælles for både Bus Rapid Transit og letbane er dog, at man skal helhjertet prioritere vejarealet til den bæredygtige transport med et klart signal til bilisterne om, at det er den kollektive transport, der prioriteres, og at den udgør et attraktivt alternativ,” afslutter Lasse Repsholt.

 

Konkrete tanker om BRT i Samspil 2030:

  • Optimering af Ringvejen og Ringgaden i Aarhus. Både letbane og BRT undersøges.
  • Forbindelse mellem Aarhus H-Hasselager: Både letbane og BRT undersøges.
  • Forbindelsen Aarhus-Hadsten-Randers, hvor en BRT-forbindelse i Randers kan være forløber for letbane.

 

Læs mere her: https://www.letbanen.dk/nyheder/nyheder/2020/40-samspil-2030/