brt

|18.09.2020

BRT-forsøgsordning i hovedstadsområdets fingerby

Transportministeren og erhvervsministeren igangsætter en forsøgsordning, hvor kommuner med arealer i hovedstadsområdets fingerby kan opnå mulighed for at planlægge for større, brugsintensivt byggeri omkring standsningssteder for grønne BRT-linjer.


For at fremme forsøg med grønne BRT-løsninger og afdække mulighederne for i fremtiden at bruge BRT-løsninger til kollektiv trafik i hovedstadsområdets fingerby har transportministeren og erhvervsministeren igangsat en forsøgsordning.

”Som led i en forsøgsordning kan erhvervsministeren og transport-, bygge- og bo­ligministeren godkende, at der afgrænses stationsnære kerneområder omkring standsnings­steder for BRT-linjer (Bus Rapid Transit) fordelt på op til i alt 3 BRT-linjer i det indre og/eller ydre storbyområde med op til 3 standsningssteder pr. linje,” står der i Landsplansdirektivet for hovedstadsområdets planlægning Fingerplan 2019 – Landsplandirektiv for hovedstadsområdets planlægning (pdf)

For at vurdere ansøgninger udstikkes blandt andet kriterier om, hvorvidt en BRT-linje vurderes at være et reelt alternativt til biler, på linjeføring, frekvens, opkoblingen til det overordnede banenet og ha­stighed, herunder om en given hurtigbuslinje er anlagt i eget tracé m.v.

Der er ansøgningsfrist for interessetilkendegivelser for kommuner 14. dec. 2020.

Læs mere her: https://planinfo.erhvervsstyrelsen.dk/brt-forsoegsordning-i-hovedstadsomraadets-fingerby
Læs hvad DPT har sagt om det her: https://www.danskpersontransport.dk/nyheder/dpt-planloven-skal-understoette-baeredygtig-transport/