skævbremsning

|10.08.2018

Bremseproblemer ærgrer Danske Busvognmænd

Danske Busvognmænds direktør ærgrer sig over de utilfredsstillende kontroller ved Smukfest i Skanderborg og understreger vigtigheden af, at branchen tager et øget ansvar for den daglige vedligeholdelse af busserne.


Michael Nielsen, adm. direktør i Danske Busvognmænd, var selv til stede i ved Smukfest i Skanderborg torsdag, da politiet foretog vejsidekontrol af shuttlebusserne ved festivalen for bl.a. at teste bremser. Resultatet var desværre nedslående, da flere busser ikke bestod politiets kontrol.

”Vi er naturligvis ikke tilfredse. Vi havde gerne set et andet resultat af kontrollerne, da vi har gjort rigtigt meget som brancheforening for, at vores medlemmer forstår, det er deres ansvar, at busserne er i orden – ikke blot når de skal til kontrol og syn, men i det hele taget. De tiltag har medlemmerne taget rigtig godt imod, hvilket vi blandt andet så ved bremsekontrollen i forbindelse med Dana Cup, hvor der ikke var en eneste fejl at hente,” udtaler Michael Nielsen og påpeger, at Danske Busvognmænd bl.a. har rundsendt vejledninger til egenkontrol til medlemmerne, har afholdt velbesøgte medlemsmøder og indgået aftaler med synshaller om mulighed for ekstra bremsetjek mellem de årlige, lovpligtige syn.

Fortsætter indsatsen med alle samarbejdspartnere
Danske Busvognmænd vil fortsætte indsatsen for, at resultaterne ved kontrollerne i fremtiden vil blive bedre for hele branchen. Man vil ligeledes arbejde for at sikre, at vognmændene kan stole på, at de syn, som vognmændene får foretaget i synshallerne, også lever op til politiets kontroller:

”Der er selvfølgelig plads til forbedringer, når en sådan fejlprocent opstår ved en vejsidekontrol. Vi bliver ved med at arbejde på området med alle vores medlemmer, så de er klar over, at der skal gøres en ekstra indsats for, at busserne er i orden. I forhold til kontrollerne ved Smukfest har foreningen nu igangsat et arbejde med den specifikke vognmand, således det sikres, at deres busser undergår de nødvendige kontroller og udbedringer, for at kunderne trygt kan benytte deres busser i fremtiden,” udtaler Michael Nielsen. Han påpeger desuden, at arbejdet med hele branchen også inddrager myndighederne og politiet:

”Vi arbejder også med synshallerne, politiet og Færdselsstyrelsen for at sikre, at proceduren i synshallerne er den samme, som når busserne bliver tjekket af politiet ved en vejsidekontrol. Kontrollerne af bremser og andet udstyr i bussen skal naturligvis udføres efter de samme procedurer, så der ikke er nogen tvivl om, at når en bus forlader synshallen, så er den også klar til at køre på vejene. Det er dog klart, at det til enhver tid er vognmanden, som har ansvaret for den daglige vedligeholdelse og kontrol af f.eks. bremserne, som kan udføres ud fra den vejledning, vi har lavet,” lyder det fra Michael Nielsen.

Michael Nielsen glæder sig i øvrigt over, at Smukfest har fundet en ny løsning til transporten af de mange festivalgæster, og at fredagens vejsidekontroller har vist et helt anderledes og positivt billede.