Offentlig kørsel

|06.09.2017

Bremsekontrol: Et overblik

Politiet udførte samlet set kontrol på 138 busser ved vejsidekontroller med bremseprøvestand i juli/august. De 63 fejlbehæftede busser, politiet fandt, udgør dog kun en mindre del af de busser, som blev brugt ved de fire store begivenheder.


Tallene bag tungvognskontrollerne
Tungvognskontrollerne i juli/august 2017 medførte i alt 138 kontrollerede busser. 32 af disse (23 %) blev sendt til omsyn pga. bremserne, mens 21 busser (15 %) blev sendt til syn af andre årsager. 10 busser (7 %) fik inddraget nummerpladerne (9 pga. bremser, 1 pga. styretøj). Alle inddragede nummerplader på nær én tilhørte det samme busselskab og drejede sig om den samme kontrol. Mængden af konstaterede bremsefejl ved tre af de fire kontroller var faktisk ikke større, end hvad man kunne forvente i forhold til de kontroller, som er foretaget i de foregående år. Det skal dog bemærkes, at fejlprocenten ved kontrollen i Hjørring lå  væsentlig over Det kan man læse i septemberudgaven af Busmagasinet, der snart er på gaden.

Branchen skal tage ved lære
”Det vigtigste ved hele forløbet er, at vi som branche tager ved lære. Det kan godt være, at medierne tegnede et værre billede af branchen end nødvendigt. Men tingene skal være i orden, og busserne skal være lovlige,” udtaler Steen Bundgaard, adm. direktør i Danske Busvognmænd, og understreger, at der i samarbejde med Færdselsstyrelsen skal findes en forklaring på, hvorfor politiets kontroller i så høj grad afviger fra synshallernes. Han tilføjer desuden, at politiet ved en vejsidekontrol typisk går efter de ældre busser eller busser, som man har mistanke om er fejlbehæftede. ”Den udvælgelsesmetode betyder naturligvis, at resultaterne fra vejsidekontrollerne på ingen måde kan generaliseres til den samlede busbestand, der f.eks. for rutebussernes vedkommende hovedsaligt udgøres af busser under 8 år,” afslutter Steen Bundgaard.

Det gør Danske Busvognmænd

  • DB udformer i øjeblikket retningslinjer til vores medlemsvirksomheder med gode råd til medlemmer og chauffører om daglig inspektion og vedligehold af bussernes bremser.
  • DB har lavet en samarbejdsaftale med Applus, hvor medlemmer kan få udført en gratis bremsetest.

Sønderborg:

  • 380 busser blev brugt til kørselsopgaven ved spejderlejren i Sønderborg
  • 23 blev indkaldt til politiets vejsidekontrol
  • 11 af disse busser var ifølge politiets kontrol fejlbehæftede
  • 1 af de fejlbehæftede busser fik inddraget nummerpladen