Offentlig kørsel

|21.09.2016

Børneattest til alle chauffører

Påmindelse. Siden den 1. juni 2012 har busvognmænd været forpligtet til at indhente børneattest for chauffører, der er i direkte kontakt med børn.


Tilbage i juni 2012 udvidede Folketinget kravet om indhentelse af børneattester, så det også gælder ved ansættelse af personer, der fast færdes blandt børn under 15 år og som derved har mulighed for at opnå direkte kontakt med børn.

Kravet gælder altså også bus- og taxichauffører.

Følgende myndigheder, institutioner, virksomheder m.v. har ifølge Transportministeriets bekendtgørelse på området pligt til at indhente børneattest:

  1. Virksomheder, der udfører kørsel, som ikke er åben for alle, med tilladelse i henhold til lov om taxikørsel m.v., f.eks. kørsel med handicappede børn.
  2. Myndigheder, institutioner, virksomheder m.v., der udfører kørsel, som ikke er åben for alle, på grundlag af tilladelse i henhold til lov om buskørsel, f.eks. kørsel efter aftale med skoler, institutioner m.v. (Turistbuskørsel med børn)
  3. Myndigheder, institutioner, virksomheder m.v., der udfører kørsel, som ikke er åben for alle på grundlag af tilladelse i henhold til lov om trafikselskaber, dvs. speciel rutekørsel, hvor der befordres nærmere bestemte grupper, f.eks. børn til skoler, institutioner m.v. (Speciel rutekørsel med børn)

Det bør for en ordens skyld nævnes:

  • at chauffører i den kollektive bustrafik umiddelbart ikke er omfattet af kravet om børneattester, selvom børn i sagens natur også færdes i den kollektive bustrafik.
  • at du skal indhente børneattester, når det er relevant – uanset om der foreligger et krav i udbudsmaterialet eller det på anden måde er fremhævet som et krav fra kunden.

Du kan læse mere og indhente børneattester på politiets hjemmeside.