02.05.2024

Biler og kollektiv trafik i landdistrikterne

Tirsdag den 30. april var der åbent samråd i Transportudvalget om nedlagte busruter og stigende priser i den kollektive trafik, hvor der også var fokus på antallet af husstande, der har bil til rådighed.


Under samrådet blev der sagt, at afrundet har 95 pct. af husstandene i de danske bysamfund med under 1.000 indbyggere adgang til mindst én bil.

Tallet blev bragt frem med den argumentation, at man med så høj bilrådighed i de tyndt befolkede byområder kan sikre mobiliteten med samkørsel for alle borgere – også dem uden bil.

Nedenstående tal er fra Danmarks Statistik, som opgør bilrådigheden hos husstande i selv de mindste byområder med under 200 indbyggere.

Husstandenes bilrådighed i 2023 i byområder under 1.000 indbyggere
Afrundet pct. bilrådighed
500-999 indbyggere Husstande uden bil i alt 20,4
Husstande med bil i alt 79,6
200-499 indbyggere Husstande uden bil i alt 19,5
Husstande med bil i alt 80,6
Landdistrikter (under 200 indbyggere) Husstande uden bil i alt 22,1
Husstande med bil i alt 78,0

 

Kilde: Danmarks Statistik (https://www.statistikbanken.dk/BIL93)

Ca. 20 pct. af husstande i byområder med under 1.000 indbyggere har ikke en bil, hvormed bilrådigheden er på ca. 80 pct. for husstandene i disse tyndtbefolkede områder.

Dykker man videre i tallene fra Danmarks Statistik, kan man se, at ca. 60 pct. af de husstande, som har en bil i ovenstående byområder, kun har adgang til én bil.

Der er derfor ikke en overflod af biler per husstand, som kan bruges som mobilitetsreserve i de tyndt befolkede områder.

Ca. 1/3 af borgerne har ikke bil i Danmark, og for disse borgere, samt de 20 pct. borgere der ikke har bil i de mindre bysamfund, er den professionelle forsyningssikre kollektive transport fuldstændig nødvendig for at sikre mobilitetsgarantien til og fra uddannelse, arbejde og andre daglige fornødenheder og aktiviteter.

Den professionelle kollektive transport i de tyndtbefolkede områder sikrer, at ældre samt børn og unge i de tyndtbefolkede områder trygt og pålideligt kan komme fra a til b. Professionel mobilitetsgaranti er kernevelfærd, som ikke kan erstattes af det usikre mobilitetstilbud, som offentligt finansieret samkørsel vil medføre i de tyndtbefolkede områder.