Foreningen

|06.09.2019

Bestyrelsen i kreds 1 vil styrke indsatsen

Kreds 1 planlægger i de kommende måneder en række medlemsarrangementer, som skal styrke kredsens fremtidige rolle.


Mandag holdt bestyrelsen i kreds 1 møde hos Aarhus Taxa, som lagde lokaler til og gav et godt indblik i driften af virksomheden og den forretningsmæssige udvikling, som selskabet har været igennem de seneste 5 år.

Der blev både diskuteret, hvad kredsens rolle skal være fremadrettet, og hvordan vi får styrket kredsen, så den både kan blive et bindeled mellem hovedbestyrelsen og medlemmerne samt en opsamlingskanal for gode idéer fra medlemmerne ind til hovedbestyrelsen.

Der bliver i de kommende måneder planlagt og afholdt en række medlemsarrangementer, som både er studieture, information om miljøtiltag fra myndighederne, dialog med tungvognscentret og forum for mindre busvognmænd i samarbejde med kreds 2. Datoerne for de forskellige møder meldes ud løbende.