Coronavirus

|08.11.2020

Bekendtgørelse og vejledning for persontransport i Nordjylland

Sundhedsministeriet er kommet med bekendtgørelse om begrænsningerne for kollektiv trafik, og Transportministeriet har udgivet en Q&A-vejledning omkring kollektiv trafik m.v. i de syv nordjyske kommuner.


Bekendtgørelsen regulerer følgende transportformer i de syv nordjyske kommuner:

 1. Busser, der kører rutekørsel, og i flex- og plustur
  må alene medtage passagerer, der foretager rejser
  internt i en af kommunerne. Der er dog visse undtagelser, jfr. nedenstående.
 2. Turist- og fjernbuskørsel ind og ud af de nævnte kommuner
  er ikke tilladt.
 3. På færger må der alene medtages passagerer, der foretager
  rejser internt i en af kommunerne, passagerer, der
  varetager samfundskritiske funktioner, jf. § 4, eller af
  sundhedsmæssige årsager er nødsaget til at rejse ind og
  ud af en af kommunerne, eller passagerer, der anvender
  de nævnte kommuner som transit for at rejse til og fra
  andre dele af Rigsfællesskabet.

Der er en række undtagelser til ovennævnte:

Undtaget er skoleelever og studerende med gyldigt studiekort til uddannelsesinstitutioner, der ikke er suspenderet for fremmøde og som således må foretage rejser ind og ud af kommunerne i busser, der kører rutekørsel, og i skolebusser. Derudover kan NT vælge at oprette særlige busruter for at tilbyde studerende med gyldigt studiekort transport til og fra uddannelsesinstitutioner, der ikke er suspenderet for fremmøde.

For personer, der varetager samfundskritiske funktioner, kan der bestilles Flextur fra bopæl til arbejdssted

Taxikørsel er undtaget i bekendtgørelsen, men der opfordres kraftigt til, at man ikke rejser ind eller ud af de berørte kommuner.

Trafikselskabet og dermed også operatørerne, skal så vidt muligt til kørsel i de berørte kommuner anvende chauffører mv., der har bopæl i disse kommuner, således at antallet af chauffører mv., der skal rejse ind og ud af området og på tværs af kommuner begrænses mest muligt.

Vejledningen kan findes her: https://www.trm.dk/temaer/aktuel-information-om-covid-19-til-passagerer-og-transportoerer/covid-19-artikler/qa-vejledning-om-kollektiv-trafik-i-de-7-nedlukkede-kommuner-i-nordjylland/

Bekendtgørelsen her: https://www.lovtidende.dk/api/pdf/217315