12.02.2019

Assens Kommune


Af Assens Kommunes ‘Bekendtgørelse om parkering’ fremgår følgende informationer:

Parkering på veje og parkeringspladser:
§1:
Stk. 1, Køretøjer med tilladt total vægt over 3500 kg (lastbiler, busser og lignende), påhængskøretøjer, herunder campingvogne, traktorer, motorredskaber og ikke registrerede køretøjer, må ikke parkeres i mere end 12 timer, med mindre andet er tilkendegivet ved afmærkning eller ved særlig tilladelse. Køretøjer med tilladt totalvægt over 3500 kg må i tidsrummet 19:00 – 07:00 kun parkeres i udpegede områder, se bilag A.

Stk. 2, Det samme er gældende på veje, hvor der i henhold i færdselslovens bestemmelser ved skiltning er fastsat højere tilladt hastighed end den i byzoneområdet gældende.

Den fulde bekendtgørelse om parkering i Assens Kommune kan ses her.