Offentlig kørsel

|04.09.2012

Arbejdstidsregler for selvstændige vognmænd

Fremover omfattes selvstændige vognmænds buskørsel af arbejdstidsreglerne.


Den 1. juli 2012 trådte bekendtgørelse om arbejdstid for selvstændige vognmænd i kraft.

Selvstændige vognmænd, der f.eks. selv udfører buskørsel, der er omfattet af køre- og hviletidsreglerne, er fra den 1. juli 2012 omfattet af arbejdstidsregler. Direktører i vognmandsselskaber er ligeledes omfattet af reglerne, hvis de selv udfører kørsel. Også selvstændige vognmænd og direktører, der kun lejlighedsvis udfører kørsel, er omfattet.

Trafikstyrelsen kontrollerer oplysningerne om arbejdstid for selvstændige vognmænd. På styrelsens hjemmeside kan du læse mere om:

  • Fakta om reglerne
  • Hvad skal registreres?
  • Hvad skal ikke registreres?

Her kan du også finde et skema til registrering af arbejdstid.

Læs mere på: trafikstyrelsen.dk – erhvervstransport – arbejdstidsregler.