31.01.2019

Sektor for taxikørsel


I sektor for taxikørsel arbejdes der målrettet på at forbedre rammevilkårene for taxivognmænd og taxiselskabernene og sikre en smidig overgang til ny taxilov.

Arbejdsopgaver for 2019

  • Skabe en tryg overgang fra gammel til ny taxilov, hvilket helt konkret betyder, at Dansk Persontransport skal bistå vores medlemmer med at omstille sig, hvad enten det drejer sig om en taxivognmænd, der skal ombytte sin taxitilladelse til en tilladelse til erhvervsmæssig persontransport, eller en sammenslutning af vognmænd i et bestillingskontor, som ønsker at overgå til kørselskontorvirksomhed.  
  • Bidrage til evalueringen af taxiloven. Det bør undersøges om det kan betale sig at indføre en mere fleksibel prissætning, så de landsdækkende kørselskontorer ikke som i dag kun må have et enkelt prissæt. Der skal nemlig tages højde for, at der er væsentlig forskel på at køre taxi i København og andre steder i landet.  
  • Der skal sikres et tilskud til den grønne omstilling af branchen, da regeringens klimaudspil er blottet for økonomiske incitamentsstrukturer på taxiområdet, hvilket underminerer den ønskede målsætning. Vognmænd skal helt konkret have et tilskud, hvis de allerede vælger at begynde den grønne omstilling nu. 
  • Dialog med alle trafikselskaber omkring vilkårene for at udføre Flextrafik, herunder sikre rimelige uddannelseskrav, der står mål med opgaverne og branchens kompetenceniveau.