31.01.2019

Sektor for offentlig kørsel


I sektor for offentlig kørsel arbejdes der målrettet på at forbedre vilkårene for vognmænd, der kører offentlig kørsel i regi af kommuner, regioner og trafikselskaber. Det sker hovedsageligt ved at adressere kommunale og regionale politikere samt de udbudsbetingelser, som sætter rammerne for den offentlige kørsel. Sektoren arbejder også med reglerne for speciel rutekørsel. Arbejdet sker i tæt samarbejde med sektor for taxikørsel. 

Arbejdsopgaver for 2019

  • Løn- og arbejdsvilkår bør indskrives i alle offentlige udbud og sikre overensstemmelse med § 10 i taxiloven, der definerer, at ”indehaveren af en tilladelse til erhvervsmæssig persontransport skal følge de bestemmelser, der sikrer de ansatte løn og arbejdsvilkår, som ikke er mindre gunstige end en kollektiv overenskomst indgået af de inden for det pågældende faglige område mest repræsentative arbejdsmarkedsparter i Danmark.” 
  • Der skal afholdes særlige medlemsarrangementer, der ruster medlemmerne til den nye taxilov, herunder brug af den nye tilladelse til offentlig kørsel. 
  • Der skal skabes klare retningslinjer for chaufførernes opgaver i forbindelse med transport af syge og bevægelseshæmmede borgere. 
  • En ny udbudskalender skal skabe overblik over, hvornår kontrakter om offentlig personbefordring i de enkelte kommuner og regioner udløber. 
  • Der skal fortsat skabes opmærksomhed om Dansk PersonTransports udbudsstandard for kommunal kørsel, som flere kommuner allerede har taget i brug. 
  • Dansk PersonTransport skal fortsat skabe vedvarende dialog om flextrafikken med alle trafikselskaber – bl.a. andet gennem branche- og kontaktudvalg. 
  • Dansk PersonTransport skal samle operatørerne inden for flextrafikken for at forbedre samarbejdet med trafikselskaberne.