Turistkørsel

|11.07.2018

Antallet af udenlandske busser vokser

Danske Busvognmænd undersøger igen i år, hvor mange udenlandske busser, der kører rundt i København i højsæsonen. De registrerede tal fra marts til juni viser allerede nu en stigning i forhold til sidste år. Tallene bekymrer Danske Busvognmænd, der opfordrer chauffører og vognmænd til fortsat at indsende billeder til dokumentation.


Sidste år kunne Danske Busvognmænd konstatere, at flere end 300 udenlandske busser kørte systematisk cabotage i hovedstaden. Det drejer sig om bl.a. krydstogtturister, som skal på sightseeing i København. Grundet lave lønomkostninger i syd- og østeuropæiske lande leder det til social dumping og tabt omsætning og penge for danske vognmænd og chauffører.

Danske Busvognmænd holder igen i år sammen med chauffører og medlemmer øje med, hvor mange udenlandske busser, som kører systematisk cabotage i København – og tallene er desværre stadig nedslående.

Alene fra marts til og med maj i år er der allerede registreret flere udenlandske busser i 2018 end i 2017. Det ærgrer adm. direktør i Danske Busvognmænd, der dog ikke er overrasket over stigningen.

”De udenlandske vognmænd kan ifølge EU-lovgivningen og den meget lidt restriktive danske fortolkning af denne, frit køre cabotagekørsel i København i op mod tre måneder ad gangen. Det udnytter de til fulde ved at underbyde danske vognmænd. I en lang række tilfælde organiseres kørslen med udenlandske busser endda af danske rejsebureauer,” udtaler Michael Nielsen og påpeger, at der blev registreret flere udenlandske busser i sommeren 2017, end man kunne finde registreret hos vognmændene i København og omegn.

Undlader at betale moms
”Det er et kæmpe problem for branchen, og vi har allerede nu set det sprede sig til andre danske byer. Vi har haft adskillige møder med myndigheder samt politikere og arbejder i øjeblikket intensivt på at få ændret reglerne i EU-regi. I mellemtiden bør vi indføre nogle mere restriktive fortolkninger af reglerne i Danmark. Det kan f.eks. ske ved brug af udstationeringsdirektivet, der kan benyttes til at sikre, at de udenlandske vognmænd overholder danske løn- og arbejdsvilkår – hvis ellers myndighederne er villige til det,” forklarer Michael Nielsen. Han tilføjer, at selvom de udenlandske busvognmænd efter gældende dansk fortolkning af cabotagereglerne, kan opholde sig lovligt i København i op til tre måneder, så har foreningen en stærk mistanke om, at de udenlandske vognmænd undlader at betale den lovpligtige moms og anmelde den udenlandske chaufførs ophold i landet til Arbejdstilsynet. De overtrædelser alene kan straffes med bøde på op til 10.000 kroner. Danske Busvognmænd glæder sig derfor over, at både Skat og Arbejdstilsynet var med, da politiet afholdt tungvognskontrol af primært de udenlandske busser i København 26. juni.

”Jeg vil på det kraftigste opfordre vognmænd og chauffører til fortsat at sende billeder ind af udenlandske busser i København, men også fra andre danske byer. Det er vigtigt, at vi får slået fast over for politikerne, at der ikke er tale om et forbigående problem, men at vi risikerer en spredning af social dumpning og medfølgende unfair konkurrence, hvis de ikke snart reagerer kraftigt. Det kan være med yderligere kontroller, en håndhævelse af udstationeringsreglerne samt en skarpere fortolkning af cabotagereglerne, indtil nye mindre konkurrenceforvridende EU-regler på området forhåbentligt snart er tilgængelige,” afslutter Michael Nielsen.

Danske Busvognmænd har alene frem til juni modtaget over 600 registreringer af udenlandske busser. Årets første udenlandske busser, som kører systematisk cabotage, blev observeret allerede i marts måned. Der er hovedsageligt tale om estiske, polske og litauiske busser. Danske Busvognmæn vil fremlægge de endelige tal senere på året, når undersøgelsen er afsluttet.

Du kan sende billeder af udenlandske busser i København til informerom@db-dk.dkeller melde dig ind i Facebookgruppen Stop udenlandske turistbussers cabotagekørsel i DK.