moms

|04.05.2020

Ansøgning til moms- og lønsumsafgiftslån åbner i 5. maj

Tirsdag 5. maj 2020 åbnes der for, at man som SMV kan få et rentefrit momslån og lønsumsafgiftslån. Læs mere her, om din virksomhed kan komme i betragtning, og hvor du ansøger


Folketinget har vedtaget et lovforslag, som giver små og mellemstore virksomheder mulighed for at få et rentefrit momslån og lønsumsafgiftslån. Loven træder i kraft tirsdag 5. maj 2020, og der er åbent for udbetaling frem til 15. juni 2020. Lånet skal betales tilbage via Skattekontoen senest 1. april 2021.

Du søger her

 

Rentefrit lån: Moms

Rentefrit lån: Lønsum aconto

Rentefrit lån: Lønsum metode 4 – ikke personlig ejet med medarbejder

Rentefrit lån: lønsum metode 4 – ikke personlig ejet uden medarbejder

Rentefrit lån: Lønsum metode 4 – personligt ejet med medarbejdere

Rentefrit lån: Lønsum metode 4 – personlig ejet uden medarbejdere

Hvem kan søge
Alle små og mellemstore virksomheder kan ansøge om momslånet.
For at søge lønsumsafgiftslånet skal man som virksomhed afregne lønsumsafgift efter metode 4 (herunder er vognmænd). Samtidigt er der også en række andre betingelser, såsom at man ikke er en offentlig institution, under konkursbehandling eller har fået foreløbig fastansættelse af skatter m.m.

En virksomhed, der har gæld til staten, kan også låne i moms og lønsumsafgift, men så bliver pengene ikke udbetalt, men bliver i stedet brugt til at dække virksomhedens gæld. På den måde opnår virksomheden reel rentefri udsættelse af betalingen.

Lånenes størrelse
Momslånets størrelse vil svare til den moms, din virksomhed har indberettet for 4. kvartal i 2019, hvis du har en mellemstor virksomhed, eller momsen for 2. halvår 2019, hvis du har en lille virksomhed. Det er momsen frem til 2. marts 2020.

Lønsumsafgiftslånets størrelse afhænger af, hvor ofte virksomheden indberetter lønsumsafgift. Nogle virksomheder indberetter pr. kvartal. De kan ansøge om et lån på et beløb, der svarer den til den lønsumsafgift, virksomheden indberettede for første kvartal 2020. Virksomheder, der indberetter lønsumsafgift af overskuddet for indkomståret 2019 eller for et forskudt indkomstår, kan ansøge om et lån på et beløb, der svarer til den fjerdedel af afgiftens størrelse.

Hvordan ansøger du
Lånet kan ansøges fra 5. maj – 15. juni 2020 på virk.dk. Du kan selv udfylde og indsende ansøgningen eller få virksomhedens rådgiver til det. Du kan læse mere om ansøgningen på virk.dk – dog ligger der ingen vejledning lige nu. Vi opdaterer her, når den foreligger.

Du kan forvente svar på ansøgningen inden for 5 bankdage, medmindre, der er forhold i virksomheden, som ikke kan kontrolleres. Du kan se svaret i meddelelsesarkivet i TastSelv Erhverv.

Hvis lånet ikke betales tilbage rettidigt – 1. april 2021 – vil virksomheden få gæld til staten, som der bliver beregnet renter af.  Hvis virksomheden ikke længere opfylder betingelserne for at få lånet i lånets løbetid, skal lånet tilbagebetales med det samme.

Læs mere her