Rutekørsel

|17.12.2019

Analyse skitserer tre gunstige spor til samlet mobilitets-app

En netop offentliggjort analyse viser, at der er mulighed for gavnlige virkninger for både trafikvirksomhedernes bundlinje og det kundevendte produkt, hvis rejsekort- og rejseplansystemet bliver samlet i én digital mobilitets-tjeneste. Dansk PersonTransport støtter op om konceptet.


Med én samlet digital mobilitetstjeneste – en app – skal det i fremtiden være muligt at planlægge og betale sin samlede rejse ét sted. Transportminister Benny Engelbrecht er fortaler for konceptet, grundet de store gevinster for passagerne.

“En ny app-løsning, som samler rejsekort- og rejseplantilbuddet, vil medføre, at passagererne kan planlægge, booke og betale deres rejse et og samme sted. Derudover vil den kunne tilpasses personlige præferencer eller foreslå alternative rejser ved for eksempel regnvejr”, siger transportminister og fortsætter:

“Jeg synes, at det vil være en stor gevinst for passagererne at samle rejsekortet og rejseplanen i én app. Jeg ser derfor frem til at følge det videre arbejde hen imod en sådan app-løsning.”

Politisk enighed på området
En dansk politisk konsensus om digitaliseringens potentiale for den kollektive trafik blev åbenlys, da et enigt Folketing i februar 2019 stemte for en ændring af lov om trafikselskaber med det formål at fremme digitale mobilitetstjenester i Danmark. Endemålet med digitale mobilitetstjenester er netop at understøtte et mere sammenhængende transportsystem – og gøre den kollektive trafik mere attraktiv at anvende.

Transport- og Boligministeriet har fået foretaget en ekstern analyse af mulige udviklingsspor for videreudviklingen af rejseplan- og rejsekortsystemet hen imod en samlet digital mobilitetstjeneste. Analysens opdrag har været at tilvejebringe en ”fase 1-analyse”, der skitserer mulige spor for den udviklingsopgave hen imod en samlet digital mobilitetstjeneste, som nu ligger foran Rejsekort & Rejseplan A/S. Resultaterne af analysen peger på muligheden for en positiv business case for alle tre udviklingsspor og et styrket kundevendt produkt.

“Med den gennemførte analyse kan vi træde ind i næste fase, hvor der foran Rejsekort & Rejseplan A/S ligger et spændende arbejde med at vælge og tilrettelægge det konkrete spor for udviklingen”, siger transportminister Benny Engelbrecht.

Samlet digital mobilitetstjeneste bakkes op af Dansk PersonTransport
Adm. direktør i Dansk PersonTransport, Michael Nielsen, peger på, at en digital mobilitetstjeneste kan styrke den kollektive trafiks fremtidige virke. Derfor er foreningen positivt stemt omkring det fremtidige arbejde med at gøre appen til en realitet.

“Arbejdet hen imod en samlet mobilitets-app efter MaaS princippet er yderst interessant, og foreningen ser en sådan app, som en vigtig løftestang for styrkelsen af den samlede kollektive trafik. En væsentlig nuværende barriere, som der skal arbejdes med er dog, hvordan den fremtidige forretningsmodel for at deltage i appen bliver”, lyder det fra Michael, som afslutter med at give foreningens besyv på, hvordan forretningsmodellen bør tilrettelægges:

“Dansk PersonTransport mener, at der bør tænkes i at udarbejde en forretningsmodel, hvor der afregnes efter antal klik/henvisninger eller salg, der genereres i mobilitetsappen. Dette gøres i andre MaaS platforme med stor succes og vil formentlig hjælpe med at udbrede appen blandt de mange forskellige operatører i den kollektive trafik.”