Offentlig kørsel

|22.02.2018

AMU – tilskud bortfalder

AMU - Kursusdeltagere med en forældet videregående uddannelse skal betale fuld pris fra 1. januar 2018


Tilskud til kursusafgiften bortfalder…
Der har siden januar 2015 kørt en forsøgsordning, som giver kursusdeltagere, med en forældet videregående uddannelse, mulighed for at deltage i AMU-kurser til reduceret pris (normpris). Forsøgsordningen ophørte med udgangen af 2017, og det betyder, at kursister som har en videregående uddannelse, vil skulle betale fuld pris, når de deltager i AMU-kurser, som starter den 1. januar 2018 og senere.

Vær derfor opmærksom på, hvis du har en chauffør, der har en videregående uddannelse. Han eller hun vil – også selvom uddannelsen er forældet – skulle betale fuld pris for AMU-kurser. Det gælder også EU-efteruddannelsen på 5 dage.

Deltagerpris med statstilskud For AMU-, VEUD- og GVU-kurser samt deltidsuddannelser er normprisen reduceret med statstilskud, som bortfalder hvis kursisten ikke tilhører målgruppen for almen og erhvervsrettet voksenuddannelse. Kursister med videregående uddannelse og ledige skal betale fuld pris. Desuden skal kursister fra Grønland eller Færøerne, der ikke har bopæl eller beskæftigelse i Danmark betale fuld pris for AMU-kurser.

Fuld pris for en fem dages EU-efteruddannelse er 8.724 kr. mod 590 kr. hvis man tager uddannelsen med tilskud (Normpris).

Se mere hos Styrelsen for IT og læring.

…til gengæld kan man stadig få VEU-godtgørelse

Tilskuddet er bortfaldet men til gengæld kan man stadig få VEU-godtgørelse og befordringstilskud under nærmere betingelser:

Du skal:

  • Være i arbejde som lønmodtager eller selvstændig erhvervsdrivende. Det er din status på ansøgningstidspunktet, der er afgørende for, om vi betragter dig som værende i arbejde.
  • Ikke have en uddannelse, der er på et højere niveau end en erhvervsuddannelse eller lignende. Med mindre du ikke har brugt uddannelsen de sidste fem år.
  • Have nær tilknytning til Danmark. Det betyder, at du skal være ansat hos en arbejdsgiver, der er underlagt dansk lovgivning. Som selvstændig erhvervsdrivende, skal din virksomhed være underlagt dansk lovgivning.
  • Have forladt folkeskolen og opfylde adgangsbetingelserne til den uddannelse, du søger VEU-godtgørelse og befordringstilskud til.

Se mere på www.efteruddannelse.dk.