Turistkørsel

|03.05.2012

Alkoholbevillinger i busser

En alkoholbevilling kræver næringsbrev fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.


Alkoholbevillinger kan blandt andet udstedes til virksomheder, der serverer stærke drikke i turistbusser samt i busser i international rutefart over 200 km. Ved stærke drikke forstås drikkevarer med 2,8 pct. volumen eller derover.

Læs bekendtgørelse af lov om restaurationsvirksomhed og alkoholbevilling m.v. her.

Det er Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, som giver næringsbrev til virksomheder uden alkoholbevilling, hvorimod kommunalbestyrelsen giver alkoholbevilling. Skal en virksomhed have alkoholbevilling, skal den også have næringsbrev, som udstedes af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.