Offentlig kørsel

|25.04.2019

Ajourføringskursus i den offentlige servicetrafik giver udfordringer

Få kurser i BAB 4 giver udfordringer for vognmænd og chauffører. Dansk PersonTransport er i dialog med trafikselskaberne om konstruktiv løsning.


I løbet af efteråret 2018 og foråret 2019 er der kommet et nyt niveau på de krævede chauffør- og vognmandsuddannelser ved kørsel i Flextrafikken. Det har gennem en årrække været et krav, at man som chauffør i Flextrafik skulle have gennemført kurserne:

  • Introduktion til offentlig servicetrafik (modul 1 – 1 dag) og
  • Befordring af sygdoms- og alderssvækkede passagerer (modul 2 – 2 dage).

Desuden har det været et krav, at chauffører der kørte i type 3, 4, 5, eller 6 vogne (store vogne, liftvogne og trappetjenervogne), skulle have gennemført kurset:

  • Befordring af fysisk handicappede personer (modul 3 – 2 dage).

I stedet for modul 3, godkender trafikselskaberne også, hvis chaufføren har gennemført kurset ”Befordring af bevægelseshæmmede” (BAB-kursus – 5 dage).

Manglende udbud af kurser er problematisk
Som noget nyt er trafikselskaberne begyndt at stille krav om et ekstra modul 4 kursus, som skal være gennemført senest 5 år efter gennemførelsen af modul 2:

  • Ajourføring af chauffører i offentlig servicetrafik (modul 4 – 3 dage)

Da det er omtrent 5 år siden, at kravene om de første 3 moduler blev indført, står mange vognmænd og chauffører i den situation, at de i løbet af 2019 har brug for ajourføringskurset modul 4, for at de kan udføre flexkørsel for trafikselskaberne.

Konkret er det en udfordring for vognmændene og chaufførerne, at der endnu ikke har været afholdt kurser i modul 4 eksempelvis i Region Nordjylland. Det første kursus, der er udbudt i Nordjylland, bliver afholdt i maj, og dermed står de vognmænd, der har taget modul 2 for næsten 5 år siden, og som har vundet kontrakter til kørselsstart 1. juli med den praktiske udfordring, at de muligvis skal til en anden del af landet for at kunne tage det kurset.

Dansk PersonTransport mener, at der må findes en konstruktiv løsning på udfordringen og foreslår derfor, at der dispenseres fra kravet indtil nytår, eller indtil der har været mulighed for at tage det pågældende modul 4 kursus i Nordjylland et vist antal gange. Det har vi i øjeblikket en dialog med Nordjyllands Trafikselskab om.