Foreningen

|27.06.2019

Æresmedlem Vagn Nielsen er død

Æresmedlem og tidligere landsformand i Landsforeningen Danmarks Bilruter Vagn Nielsen er død.


Vagn Nielsen er tidligere ejer af De Grønne Busser I/S i Hinnerup, som han overtog efter sin far allerede som 22-årig i 1953. Vagn Nielsen var i mange år aktiv i Landsforeningen Danmarks Bilruter (LDB), hvor han var landsformand i perioden 1969-1978. Vagn Nielsen var en af drivkræfterne bag annulleringen af et lovforslag om en 10 pct. forhøjelse af vægtafgiften i 1972. Ligesom det også var med Vagn Nielsen ved roret, at man i løbet af 1970’erne indordnede sig rutebilbranchens nye forhold, særligt gennem entreprenørkontrakterne. I forbindelse med denne omvæltning fra koncessioner til entreprenørkontrakter voksede antallet af opgaver for LDB’s bestyrelse, og det var således også i Vagn Nielsens formandstid, at LDB fik opbygget et sekretariat.

Vagn Nielsen blev udnævnt til æresmedlem hos LDB i 1998 og har siden flittigt deltaget i foreningens årsmøder. De senere år førte Vagn Nielsen dog en mere tilbagetrukket tilværelse.

Vores tanker går til familien, især hustruen Gerda, og sønnerne Per og Kim, som stadig fører Vagn Nielsens livsværk videre.

Æret være Vagn Nielsens minde.