Foreningen

|17.03.2018

Årsmøde 2018: En samlet stemme for persontransporten

Årsmødet er lørdag formiddag løbet af stablen, hvor formandsberetningen ved John Bergholdt indebar flere interessante perspektiver, herunder en fusion mellem Danske Busvognmænd og Dansk Taxi Råd. Årsmødet bød ligeledes på genvalg på samtlige poster.


Ny forening i kendte rammer
Forslaget om fusionen udspringer af det meget stærke samarbejde mellem Danske Busvognmænd og Dansk Taxi Råd i forbindelse med taxilovgivningen. Man har her oplevet behovet for at slå de faglige kompetencer sammen i en ny organisation. Fusionen skal sikre en ny forening, der med flere faglige kompetencer og en større organisation vil styrke budskaberne overfor politikere og embedsmænd.

”Sammen vil vi stå stærkere politisk. Det gælder i både Danmark og EU, hvor vores fælles budskaber utvivlsomt vil stå stærkere og vægtes højere overfor politikere såvel som embedsmænd,” fortalte formand John Bergholdt i hans formandsberetning.

Dansk Taxi Råd var også repræsenteret på årsmødet, hvor John Lindbom og Trine Wollenberg, hhv. formand og direktør, var til stede. Trine Wollenberg supplerede John Bergholdt ved årsmødets afslutning på talerstolen:

”Først og fremmest ønsker jeg at takke for den positive tilbagemelding på vores forslag om at fusionere. Vi skal være med til at påvirke fremtiden, og det gør vi bedst ved en samlet branche med én stærk stemme,” fortalte Trine Wollenberg fra årsmødets talerstol.

Sammen om at udvikle branchen
Danske Busvognmænd skal også i fremtiden være en forening for alle. Derfor introducerede John Bergholdt årsmødet for de nyeste ambitioner om at byde associerede medlemmer, herunder leverandører og aktører, der er en aktiv del af branchen, velkommen i foreningen. De associerede medlemmer – som ikke får stemmeret – inddrages i et ønske om at samle samtlige af branchens aktører under et flag, hvorfra branchen skal udvikles. Inddragelsen af de associerede medlemmer er endnu et led i ambitionen om at styrke de politiske budskaber, når de leveres til politikere og embedsmænd.