12.12.2023

Aarhus bør satse på BRT

I Aarhus Kommune mener man, at der er for mange biler og for lidt plads. Derfor er der behov for endnu et højklasset, kollektivt transportalternativ. Spørgsmålet er, om næste etape mellem Spanien og Brabrand skal være letbane eller BRT (Bus Rapid Transit)? Det er ikke afgjort endnu, men i DPT er vi ikke i tvivl om, at Aarhus Kommune bør satse på BRT.


Aarhus kommune har nedsat et særligt udvalg, der har afleveret en rapport om omkostninger, konsekvenser, fordele og ulemper ved både letbane og BRT, men i DPT er man ikke i tvivl.

I 2011 besluttede man at indgå aftale om etableringen af den nuværende letbane, der skulle forbinde de to eksisterende jernbaner mellem Aarhus og hhv. Odder (Odderbanen) og Grenå (Grenåbanen).

I den mellemliggende periode har letbanen vist sig at være en meget dyr løsning, der har drænet kommunens og regionens midler til det kollektive transportområde til skade for de borgere, der ikke er så heldige at bo eller arbejde langs letbanens stationer. Skinner og køreledninger, der skulle sikre sikkerhed og regularitet, har i flere tilfælde også vist sig som et sårbart punkt, og derudover har letbanen også haft vanskeligheder med at køre om vinteren. Derfor er vores klare anbefaling til politikerne i Aarhus, at de satser på BRT i stedet.

BRT har nemlig vist sig at være et godt alternativ, og det gælder ikke blot økonomien, men også den teknologi, komfort, fleksibilitet og kapacitet, som BRT-systemerne kan udvikles med.