Aalborg Kommune
12 februar 2019

En oversigt over aktuelle busparkeringspladser findes her.

Herudover fremgår det af bekendtgørelsen om standsning og parkering i kommunen at:

Køretøjer med tilladt totalvægt over 3500 kg (lastbiler, busser og lignende) samt påhængskøretøjer, må ikke parkere i mere end 4 timer:

1) i boligområder eller på andre veje og pladser, hvor der forefindes beboelse inden for en afstand af 100 m, medmindre der findes særligt afmærkede pladser for sådanne køretøjer,

2) på veje, hvor der i henhold til færdselslovens bestemmelser ved skiltning er fastsat en højere tilladt hastighed end den i byzoneområdet gældende.

Den fulde bekendtgørelse kan læses her.