lønkompensationsordning

|23.12.2021

Åbning for kompensationsordningerne for selvstændige mv., samt lønkompensation

Der er nu åbnet for ansøgninger til kompensationsordningen til selvstændige og lønkompensation for hjemsendte medarbejdere.


Erhvervsstyrelsen har nu åbnet for ansøgninger til kompensation for selvstændige og lønkompensation til hjemsendte medarbejdere.

“Det glæder os, at ordningen nu kan søges. Restriktionerne i samfundet gør et voldsomt stor indhug i vore medlemmers aktiviteter, og kompensationsordningerne er med til at fjerne noget af den usikkerhed, der knytter sig til den aktuelle situation,” udtaler Michael Nielsen, direktør i Dansk PersonTransport.

Dansk PersonTransport opfordrer medlemsvirksomhederne til at være meget opmærksomme på, hvilke datoer og perioder, de nye ordninger dækker.

Kompensation til selvstændige:

Der kan på nuværende tidspunkt søges om kompensation til selvstændige for perioden 1. december til 31. december. I begyndelsen af det nye år åbner Erhvervsstyrelsen for ansøgninger for den samlede kompensationsperiode fra den 1. december 2021 til den 28. februar 2022. Derudover får man mulighed for at søge kompensation for følgende perioder:

 • 01/12 2021 til 31/01 2022
 • 10/12 2021 til 31/01 2022
 • 10/12 2021 til 28/02 2022
 • 19/12 2021 til 31/01 2022
 • 19/12 2021 til 28/02 2022
 • 01/01 2021 til 28/02 2022

Man kan altså godt søge for december nu og efterfølgende søge for øvrige perioder, men hvis man allerede nu forventer tab i januar og februar, kan man med fordel vente, så ansøgning ikke skal laves flere gange.

For at modtage kompensation skal man:

 • have et omsætningstab på mindst 30 %
 • have haft en gennemsnitlig omsætning på mindst 8.000 kr. om måneden
 • have registreret din virksomhed senest den 7. december 2021
 • højst have 25 ansatte opgjort i hele årsværk
 • være registreret som reel ejer og eje mindst 25 % af virksomheden
 • selv arbejde i virksomheden
 • have en personlig indkomst på under 800.000 kr. i 2021.

 

Lønkompensation:

For lønkompensation kan der søges for perioden fra 10. december til 31. januar 2022.

Følgende skal være opfyldt for at søge kompensation:

 • Virksomheden skal have et dansk CVR-nummer og de ansatte, som hjemsendes, skal have fast arbejdssted i Danmark. Ansættelsesforholdet for ansatte, der søges lønkompensation for, skal være indgået før den 8. december 2021.
 • Kravet er, at mindst 30 % eller flere end 50 af virksomhedens ansatte er hjemsendt i kompensationsperioden.
 • Virksomheden skal betale fuld løn til ansatte og må ikke afskedige ansatte som følge af økonomiske årsager i den periode, virksomheden modtager lønkompensation. Skæringsdatoen for, hvornår virksomheden sidst må have afskediget ansatte, er den 9. december 2021.

Få mere viden om ordningerne her: www.virksomhedsguiden.dk om kompensationsordningerne