24.01.2022

Åben for kompensation i perioden den 1. december 2021 til den 28. februar 2022

Erhvervsstyrelsen åbner for ansøgninger til kompensation for selvstændige og kompensation for faste omkostninger.


Dansk PersonTransport opfordrer medlemsvirksomhederne til at være meget opmærksomme på, hvilke datoer og perioder, de nye ordninger dækker.

Kompensation til selvstændige:

Der kan nu søges om kompensation til selvstændige for perioden den 1. december 2021 til den 28. februar 2022. Kompensationsordningen er for virksomheder, der forventer et omsætningstab på mindst 30 % som følge af covid-19.

Følgende skal være opfyldt for at søge kompensation:

  • have et omsætningstab på mindst 30 %
  • have haft en gennemsnitlig omsætning på mindst 8.000 kr. om måneden
  • have registreret din virksomhed senest den 7. december 2021
  • højst have 25 ansatte opgjort i hele årsværk
  • være registreret som reel ejer og eje mindst 25 % af virksomheden
  • selv arbejde i virksomheden
  • have en personlig indkomst på under 800.000 kr. i 2021 eller 2022

Ansøgningsfrist den 31. marts 2022

Kompensation for faste omkostninger:

Kompensation for faste omkostninger kan søges for perioden fra den 1. december 2021 til den 28. februar 2022. Ordningen er for virksomheder, der forventer et omsætningstab på mindst 30 % som følge af covid-19

Følgende skal være opfyldt for at søge kompensation:

  • Virksomheden skal være registreret i CVR-registeret senest 7. december 2021.
  • Have en forventet omsætningsnedgang på minimum 30% i perioden

Ansøgningsfrist den 31. marts 2022

For flere oplysninger om ordningerne her: www.virksomhedsguiden.dk