Offentlig kørsel

|11.07.2019

EP-registrerede køretøjer er kun til erhvervsmæssig persontransport

Motorstyrelsen meddeler i et skriftligt svar, at køretøjer som er indregistreret til erhvervsmæssig persontransport ikke må anvendes af firmaets tillidsrepræsentanter til at køre til fagforeningsmøder i eller uden for arbejdstiden.


Et af foreningens medlemmer rettede i maj henvendelse til Motorstyrelsen for at få svar på, om køretøjer som er indregistreret til erhvervsmæssig persontransport, såsom en minibus på gule plader, må anvendes til at køre til arbejdsrelaterede møder i fagforeningen i eller uden for arbejdstiden.

Motorstyrelsen har netop vendt tilbage med et nej og begrunder det med, at kørsel til arbejdsrelaterede møder i eller uden for arbejdstiden ikke er i overensstemmelse med Motorstyrelsens definition af erhvervsmæssig persontransport, som køretøjet er registreret til at udføre.

Tilmed lyder det fra Motorstyrelsen, at personbiler med tilladelse til erhvervsmæssig persontransport, som udelukkende anvendes hertil, er fritaget for registreringsafgift, og at en anvendelse af køretøjet til andre gøremål er i strid med reglerne om afgiftsfrie køretøjer.

Derfor bør man som bus- eller taxivognmand benytte en anden type køretøj til arbejdsrelaterede møder, såsom møder i arbejdsforeningen i eller uden for arbejdstiden.

Hvordan definerer Motorstyrelsen erhvervsmæssig persontransport?
Hvis du er i tvivl om, hvilke gøremål du må benytte et afgiftsfrit køretøj til, som er indregistreret til erhvervsmæssig persontransport, kan du læse Motorstyrelsens opfattelse af erhvervsmæssig persontransport nedenfor:

Erhvervsmæssig persontransport defineres som kørsel i et dansk indregistreret motorkøretøj indrettet til befordring af højest 9 personer føreren medregnet, hvor kørslen udføres for at opnå en fortjeneste,

1. med personer uden nærmere tilknytning til den person, virksomhed eller sammenslutning, der udfører eller lader kørslen udføre,

2. som udføres mod vederlag, idet godtgørelse for de med kørslen direkte forbundne omkostninger, f.eks. udgifter til benzin eller olie, ikke anses som vederlag, eller

3. som udgør den pågældende persons, virksomheds eller sammenslutnings primære formål.