Offentlig kørsel

|01.05.2019

Den kollektive trafik kræver særskilt fokus

I et debatindlæg nævner transportminister Ole Birk Olesen (LA), at investeringer i vejnettet også gavner den kollektive trafik. Dansk PersonTransport er enig med transportministeren, men understreger at den kollektive trafik kræver et særskilt fokus.


Regeringens omdiskuterede investeringsplan sætter store midler af til at forbedre det danske vejnet. Dette har sat gang i en klimadebat om, hvorledes privatbiler prioriteres for højt i forhold til den mere miljøvenlige kollektive trafik. I et debatindlæg i Altinget forsvarer transportminister Ole Birk Olesen (LA) regeringens plan med argumentet om, at investeringer i vejnettet også kommer den kollektive trafik til gode.

“Mange kritikere af investeringsplanen glemmer, at den kollektive trafik ikke kun eksisterer på skinner, men også kører på asfalt. Lokale og regionale busser, fjernbusser, taxier, delebiler og meget andet er også kollektiv trafik, og det er derfor fejlagtigt at påstå, at det kun er privatbilister, der får glæde af de kommende vejinvesteringer,” lyder det fra transportministeren.

Dansk PersonTransport er enig i, at et forbedret vejnet kommer den kollektive trafik til gavn, men understreger at den kollektive trafik også kræver et særskilt fokus for at kunne holdes konkurrencedygtig og få flere til at skifte fra privatbilen til den kollektive trafik.

Sektorchef Lasse Repsholt udtaler: “Det er rigtigt, at den kollektive trafik også kører på asfalt som de deler med privatbilerne. Vi skal dog sikre at følge sådanne nye investeringer i veje op med tiltag, der er målrettet den kollektive trafik ved f.eks. at forbedre fremkommeligheden og tilgængeligheden specifikt for den kollektive trafik. Dette er ikke noget vi endnu har set direkte beskrevet i investeringsplanen endnu, men noget som DPT anser som yderst nødvendigt for at sikre et endnu mere grønt og effektivt kollektivt trafiksystem, også på vejene. Ellers risikerer vi at få en kollektiv trafik på vejene, der står stille og dermed ikke vil udgøre et alternativ til privatbilen.”

Investeringsplan uden midler til bus- og taxiområdet
Det manglende målrettede fokus på kollektiv trafik ærgrer foreningen, der konkret finder det nødvendigt at afsætte ressourcer til at sikre businfrastrukturen, bussens fremkommelighed og en fjernbusterminal i København i regeringens plan.

“Både biler, busser og taxier mm. bliver naturligvis tilgodeset, når der foretages investeringer i den overordnede infrastruktur. Dog bidrager sådanne investeringer ikke til at løse de aktuelle problemer, som netop den kollektive trafik på vej står over for, hvis disse investeringer står alene. Eksempelvis har Vejdirektoratet et helt katalog om bussens fremkommelighed på statens veje, men ikke nok midler til at realisere de ønskede mål på retmæssig vis. Dette understreger blot behovet for et separat fokus på den kollektive trafik.” afslutter Lasse Repsholt.

Læs hele transportministerens debatindlæg her.