Turistkørsel

|11.04.2019

DPT glæder sig over bestemmelse om kædeansvar i Mobilitetspakke 1

Mobilitetspakke 1 blev i sidste uge stemt igennem i EU-Parlamentet. Hvis Europarådet, EU-Parlamentet og EU-Kommissionen bliver enige i de kommende forhandlinger, vil dette betyde, at udenlandske busvirksomheder fremover skal leve op til de danske løn- og arbejdsvilkår fra første dag, hvor der bliver udført cabotagekørsel i landet. Tilmed indeholder Mobilitetspakke 1 også en bestemmelse om kædeansvar, hvilket f.eks. betyder, at incomingbureauer også kan holdes ansvarlige i tilfælde af, at de var vidende omkring lovovertrædelserne.


På trods af flere udsættelser af stemmeafgivelsen blev Mobilitetspakke 1 i sidste uge vedtaget i EU-Parlamentet til stor tilfredshed for Dansk PersonTransport. Vedtagelsen i EU-Parlamentet var nemlig en stor sejr for foreningen i og med, at det af EU-Parlamentet blev besluttet, at udstationeringsdirektivet skal gælde fra første dag, der køres cabotagekørsel. Således skal samtlige udenlandske busvirksomheder sikre, at deres chauffører aflønnes efter danske løn- og arbejdsvilkår fra første dag, som de kører cabotagekørsel i Danmark, hvis ellers EU-Parlamentet får deres vilje. Dette kunne meget tyde på, da Europarådet udtrykker en lignende mening i deres behandling af forslaget.

Derudover indeholder Mobilitetspakke 1 også en bestemmelse om kædeansvar. Dette betyder, at busvirksomhederne ikke alene kan stilles til ansvar for, at de udenlandske busvirksomheder overholder de danske løn- og arbejdsvilkår ved cabotagekørsel – bestillerne af kørslerne såsom incomingbureau kan, hvis de er vidende omkring lovovertrædelser, eksempelvis også holdes ansvarlig.

Det vil være de enkelte medlemslandes opgave at fastsætte sanktioner overfor ordregiver/hovedleverandør samt træffe de nødvendige foranstaltninger for at sikre, at de gennemføres. Sanktionerne skal være effektive og have en afskrækkende virkning.

Retmæssig implementering er vital
Adm. direktør Michael Nielsen glæder sig over afstemningen og den uventede bestemmelse om kædeansvar, som kan være med til at sikre, at de udenlandske busvirksomheder overholder fremtidige bestemmelser om at følge danske løn- og arbejdsvilkår. Dog peger han på vigtigheden af, at reglerne skal implementeres på retmæssig vis af de danske politikere samt at de nødvendige ressourcer skal være afsættes for at sikre en effektiv kontrol.

“Det er glædeligt, at der bliver gennemført tiltag, der forhåbentligt hurtigst muligt kan imødegå de store problemer med cabotagekørsel, som især Danmark lider af. Lige løn- og arbejdsvilkår for samme arbejde udført på samme sted er et stort skridt i den rigtige retning. Det er dog væsentligt, at de danske politikere ikke venter på EU og hurtigst muligt får implementeret en striks national lovgivning, der sikrer en retmæssig fortolkning af, hvilke konkrete løn- og arbejdsvilkår, som de udenlandske busser konkret skal leve op til. Derudover er det naturligvis også væsentligt, at der bliver udført den nødvendige kontrol, så lovgivningen bliver overholdt,” lyder det fra ham.

EU-Parlamentet har i deres afstemning foreslået at Mobilitetspakken skal træde i kraft i de enkelte lande senest 30. juli 2020.