Offentlig kørsel

|10.04.2019

DPT kalder på tilpasning af miljøzoneforslag

Regeringens forslag om miljøzoner bekymrer Dansk PersonTransport, da initiativet efter foreningens opfattelse spænder ben for den grønne omstilling af busbranchen. Derfor har foreningen rettet henvendelse til lovforslagets ordførere og fremlagt sit bud på, hvordan lovforslaget kan tilpasses på hensigtsmæssig vis.


Lovforslaget om miljøzoner vækker stadig bekymring hos Dansk PersonTransport. Forslaget kommer efter foreningens opfattelse til at forsinke og svække den grønne omstilling, i og med at de omfattede kommuner og trafikselskaber allerede er i gang med at omstille deres bustrafik til klimavenlig- og emissionsfri bustrafik, og nu skal bruge yderligere ressourcer på en overgangsordning med forbedring af de eksisterende teknologier i stedet for at få de nye teknologier på banen i takt med at de gamle udfases. Derudover forventes turistbusserne, der færdes i de omfattede byer, at blive pålagt en meromkostning på 100 mio. kr. samlet for branchen.

Selvom Dansk PersonTransport ser sig enige i intentionerne og ambitionerne for det fremsatte forslag, har foreningen dog nogle alvorlige bekymringer om forslagets udformning. Derfor har foreningen rettet henvendelse til forslagets ordførere i håb om, at lovforslaget vil få en udformning, der understøtter en langsigtet omstilling.

“Ambitionerne i mange kommuner er en egentlig emissionsfri bybustrafik – typisk med batteridrevne elbusser. Det vil sige, man ikke ønsker LAVE emissioner fra bybustrafikken, man ønsker INGEN emissioner. Regeringens forslag til miljøzone tvinger dog trafikselskaber og busselskaber til at fremskynde nyanskaffelser af busser. Det betyder på kort sigt flere, nye dieseldrevne euro-6 busser på gaderne – en teknologi, der af mange betragtes som forældet i bybussammenhæng – samtidig glider muligheden for omstilling til emissionsfri busser længere ud i horisonten,” lyder det fra Lasse Repsholt, sektorchef i Dansk PersonTransport.

Elbusser kræver rettidig omhu
Endvidere peger Lasse Repsholt peger, at forslagets krav ikke tager højde for den omfattende planlægning, der er påkrævet, når elbusser skal indfases i bylivet.

“Trafikselskaberne og busselskaberne kan ikke nå at indføre emissionsfrie busser indenfor de fastlagte tidsfrister i hhv. 2020 og 2022, der ligger i regeringens forslag. Der er aftalte rammer for den eksisterende bustrafik, og man skal regne med, at der går omtrent 2½ år fra den indledende planlægning til en elbus kan sættes i drift. Det betyder, at nye projekter med fossilfrie elbusser, først kan være klar ca. medio 2021. Driftsvilkårene for elbusser er anderledes. Flere aktører skal involveres, og det stiller i højere grad krav om rettighed omhu. Der skal etableres ladeinfrastruktur, og busselskaberne skal finde de rette leverandører til den krævende opgave. En fremskyndet og forhastet proces kommer til at koste trafikselskaberne og den kollektive trafik dyrt – helt unødigt.”

Tvunget til køb af gårsdagens teknologi?
Dermed er foreningens store kritikpunkt af lovforslaget, at en forhastet tilpasning til lovforslagets krav medfører, at busvognmænd får svært ved at investere i emissionsfrie elbusser, da de, grundet lang leveringstid, først kan blive driftklare efter den angivne frist, som lovforslaget fastslår. Således kan busvognmændene se sig nødsaget til at investere i dieseldrevne euro-6 busser med større udledning, hvilket fornægter den langsigtede omstilling.

“Kravet om mere miljø- og klimavenlig bustrafik er ikke til diskussion. Busbranchen har altid gerne ville ligge forrest i feltet, når det gælder nye og renere teknologier, men denne ambition og førerposition bliver sværere at fastholde, hvis udspillet til miljøzoner ikke bliver ændret. Udspillet vil nemlig fremtvinge investeringer i et betydeligt antal dieseldrevne euro-6 busser. De kan nemlig være klar inden den 1. juli 2020, mens de emissionsfrie elbusser først kan være klar ca. ét år senere, og dermed efter denne frist. Dette er ikke optimalt, da det tvinger busbranchen til at investere i gårsdagens teknologi frem for at ændre lidt på kravene, for at understøtte overgangen til emissionsfri buskørsel,” udtaler Lasse Repsholt.

Dansk PersonTransports forslag til løsning
I henvendelsen afslutter Dansk PersonTransport med en foreslået løsning på problematikken. Foreningen opfordrer regeringen og Folketinget til at fastholde miljøzonens høje ambitioner for en renere luft i de største danske byer, men ønsker samtidig en lov der gør det muligt for trafikselskaber og kommuner at tilrettelægge en fornuftig overgang til fremtidens busser. Derfor opfordres regeringen til at se på mulighederne for at indføre en dispensation i de tilfælde, hvor der er planlagt en overgang til emissionsfri buskørsel. Desuden kunne man se på muligheden for at sidestille brugen af EEV-busserne med euro-6 busserne eksempelvis frem til udgangen af 2025. EEV-busserne (Enhanced Envitonmentally Friendly Vehicle) ligger miljømæssigt mellem euro-5 og euro-6 busserne.