Rutekørsel

|08.02.2018

Slut med speciel rutekørsel i busbanerne

Det er for busser, der udfører speciel rutekørsel, slut med at benytte busbanerne.


En ændring i Vejafmærkningsbekendtgørelsen betyder, at busser, der kører speciel rutekørsel, ikke længere må benytte busbaner, som er afmærket med tegnet ”BUS”. Danske Busvognmænd fik ellers i en dom fra Københavns Byret tilbage i 2015 slået fast, at brugen af de afmærkede busbaner også gjaldt busser, der udførte speciel rutekørsel.

Ændringen ærgrer i den grad Danske Busvognmænd:

”Busser, der udfører speciel rutekørsel, løfter en væsentlig opgave for velfærdsstatens kerneområder og afhjælper trængslen. Der er typisk tale om patienter, mennesker med handicap, skole- og børnehavebørn samt ældre, der ikke har spor gavn og glæde af at opholde sig unødigt længe i bussen. Selvfølgelig bør vi udnytte muligheden for, at de kan komme hurtigt og sikkert frem. Vi er ret uforstående over for ændringen, som stiller den specielle rutekørsel væsentligt ringere end den øvrige kollektive trafik,” udtaler Michael Branner, chefkonsulent i Danske Busvognmænd.

Danske Busvognmænd er i øjeblikket i dialog med Vejdirektoratet om mulighederne for at ændre reglerne tilbage, så busser, der udfører speciel rutekørsel, igen kan benytte de prioriterede busbaner.