Turistkørsel

|16.01.2019

DPT giver positiv tilbagemelding på fjernbusudspil

I september 2018 præsenterede regeringen sit udspil vedrørende fjernbusser og deling af rejseplans- og rejsekortdata. Udspillet sendes til den første af tre behandlinger i Folketinget d. 18. januar 2019, og i den forbindelse har DPT afgivet høringssvar.


Regeringens fjernbusudspil, der bl.a. ønsker at tillade fjernbuskørsel på alle strækninger over 75 kilometer, sendes til første høring d. 18. januar 2019. Dansk PersonTransport er positivt indstillet over for det samlede udspillet, der overordnet set besidder en god balance. Læs hovedpunkterne fra foreningens høringssvar nedenfor.

Afstandskravet på 75 kilometer
Danske PersonTransport støtter lovforslaget med den helt overordnede præmis, at fjernbustrafikken kan og skal styrke den kollektive trafik, ikke svække den. “Vi mener, at afstandskravet rammer en passende balance, da man med 75 km stadig taler om fjernkørsel. En busrejse på 75 km vil normalt tage over 1 times buskørsel fra stoppested til stoppested, og afstanden er derudover tre gange så lang som den gennemsnitlige pendlerafstand,” lyder det fra Lasse Repsholt, sektorchef i Dansk PersonTransport. I dag er reglerne for fjernbuskørsel, at turen skal strække sig over mere end to trafikselskabers område før kørslen er tilladt.

Krav til fjernbusoperatører
Regeringens udspil indeholder en række skærpede krav til fjernbusoperatørerne i forhold til deres betjeningspligt. Dansk PersonTransport støtter disse krav, som bl.a. indebærer min. én daglig dobbelttur fem dage om ugen, mærkningsordning for passagerrettigheder samt skærpede tilsynsgrundlag og sanktioner ved overtrædelse af bestemmelserne om rutekørsel.

Foreningen forholder sig ligeledes positivt over for denne del af forslaget, da kravene sikrer ordentlige betingelser for kørslen uden at modvirke lovforslagets formål om at skabe et bedre transportnet, især i landets yderområder. “Skrappere krav om f.eks. tre dobbeltture pr. dag og obligatorisk tilslutning til Rejseplanen.dk ville modvirke lovforslagets formål om at få bedre trafikforbindelser til yderområderne. Det skal være muligt for fjernbusoperatørerne forsigtigt at starte nye trafikforbindelser op, således at etableringen af en trafikforbindelse afprøves og skaber et marked. Herefter vil en stigning i antallet af kunder udløse flere daglige afgange på naturlig vis,” udtaler Lasse.

Samlet rejsekort- og rejseplanssystem for offentlige og private leverandører
Udspillet foreslår også at slå Rejsekortet og Rejseplanen sammen til ét selskab med én fælles bestyrelse. Dette skal gøres, så indsatsen målrettes med en fælles strategi for en samlet digital mobilitetstjeneste, hvor rejseplanlægning, booking, betaling og billetering samles og tilgås via én indgang. Her skal staten indtræde i bestyrelsen for at sikre sig, at udviklingen bevæger sig i retning af en helhedsorienteret tilgang, der går på tværs af transporttilbud, trafikvirksomheder og landsdele med den enkelte rejsendes interesser for øje.

“DPT støtter formålene med sammenlægningen. Vi glæder os samtidig over, at der skal gøres op med den traditionelt opdelt sektor med et offentligt og privat erhverv, og er ligeledes positivt indstillede over for, at staten skal indtræde i bestyrelsen. Forhåbentligt vil dette sikre, at der åbnes for at flere nye kollektive transportudbydere tilsluttes det fælles Rejsekorts- og Rejseplanssystem,” lyder det afslutningsvis fra Lasse.

Læs hele høringssvaret her.