04.05.2023

Regeringen afviser trafikselskabernes ønske om prisstigninger i 2023

Priserne i den kollektive trafik kan først stige igen i 2024, frem for til maj 2023 som ønsket af selskaberne.


Trafikselskabernes omkostninger er steget markant på grund af stigende brændstofpriser, og færre passagerer efter Covid 19. Derfor er transportminister Thomas Danielsen blevet opfordret af selskaberne, til at fremrykke taktstigningsloftet, således at billetpriserne kan hæves allerede i maj 2023. Dette forslag afviser ministeren nu i et brev til KL og Danske Regioner.

Afvisningen er en stor skuffelse for selskaberne, som foruden den manglende dækning i billetindtjeningen også er ramt af en underfinansiering på 1 mia. kr. som ligeledes skal findes.

”Vi tror fuld tog fast på, at den kollektive trafik skal rette sig– både passagertallet og økonomien – efter tilbageslaget fra COVID-19-krisen, og det forgangne år med voldsomme energipriser. Men det forudsætter, at kommuner, regioner og trafikselskaber  hjælpes igennem denne svære periode.

Derfor er det stærkt bekymrende, at Regeringen ikke er mere imødekommende i forhold til at understøtte økonomien i den kollektive transport.

Transportministeren har netop defineret arbejdsopgaverne for et ekspertudvalg, der skal se på fremtidens kollektive mobilitet. Det venter Danske PersonTransport meget af.

”Det skal der nok komme mange gode løsninger for forslag ud af dette udvalgsarbejde, men hvis ikke trafikselskabernes aktuelle udfordringer løses, er det med risiko for at operationen lykkes men patienten døde,” afslutter Lasse Repsholt

 

Læs mere hos Mobility Watch